Inloggen
Zoeken in nieuws


MHCHBS
Agenda
maandag 24 september 
vakantie Verenigingsmanager
dinsdag 25 september 
Jaarvergadering Kennemerrunners
woensdag 26 september 
vergadering feestcommissie
donderdag 27 september 
Gold Cup H1: eerste ronde uit Hilversum
vrijdag 28 september 
verhuur veld aan Sportsupport
Hele agenda
Hockey
Overig
Contact
MHCHBS
Bergweg 1 -a
2061KB Bloemendaal

clubhuis: 023-5376702
RSS
Nieuwsoverzicht
ZAALHOCKEY

18-9-2018
53 zaalhockeyteams ingeschreven!
 
Het is gelukt!! Dankzij de goede reacties en inspanningen van alle teams hebben we 53 hockeyteams voor de zaalhockey kunnen inschrijven ! 
Wat een mooi resultaat. We kijken enorm uit naar een mooi hockeyseizoen in de winter. 
Bedankt voor de snelle reacties !
 

15-9-2018
Spoed! inschrijving voor de zaalhockey !!
 
Het zaalhockeyseizoen lijkt nog ver weg, maar met de start van het veldhockey start ook de inschrijving van zaalhockey.
 
Hoewel het ook dit seizoen weer een hele klus is om voldoende zaalruimte te krijgen, lijkt het er nu op dat we alle teams toch minimaal 4 a 5 trainingen binnen kunnen laten trainen. 
Alle coaches, managers, ouders, spelers van de ABCD, 8E en senioren hebben inmiddels bericht ontvangen van de zaalcommissie en worden dringend verzocht om zo snel mogelijk te reageren. 
 
Het is kort dag:   Op 18 september a.s.sluit de inschrijving bij de bond. Wil je deze winter met je elftal de zaal in, stuur dan zo snel mogelijk het getekende afspraken formulier naar  [email protected]   .
 
Voor zestallen komt er mogelijk een aparte zaalhockeycursus in de maanden januari en februari, waarop 6e-teams zich kunnen inschrijven. Hierover zijn we nog in overleg. Informatie hierover volgt in de loop van dit seizoen.
 
 15-9-2018
Zaalhockey HBS – Afspraken seizoen 2018-2019
 

De definitieve aanmelding van alle teams voor de zaalhockey bij de hockeybond moet uiterlijk dinsdag 18 september plaatsvinden, Iedere coach en manager heeft het inschrijfformulier gemaild gekregen, dus zsm inleveren !!   Op basis van de voorlopige inschrijving van dit seizoen heeft de bond al bericht dat het lastig wordt om een goede midwintercompetitie (MWC) voor de jeugd op het veld te organiseren.   Wat HBS betreft kunnen alle jeugdteams de zaal in. De verwachting is wel dat het aantal trainingen beperkt zal zijn vanwege de schaarse zaalcapaciteit. Vooralsnog is het uitgangspunt minimaal 5 trainingen per team.
Ook seniorenteams kunnen kiezen voor de zaal.     Afspraken die door de zaalcommissie zijn opgesteld:   1. Deelname competitie:
Voor alle jeugd selectieteams is de zaalcompetitie verplicht. Het spelen van de midwintercompetitie vindt mogelijk dit seizoen geen doorgang omdat er geen representatieve poules gevormd kunnen worden. Dit geldt in het bijzonder voor de A t/m D jeugd. Vrijstelling kan alleen worden verkregen voor blessures en examens. Dit moet vòòr 1 november aangemeld zijn bij de contributieadministratie ([email protected]) en [email protected]   Voor het spelen van zaalcompetitie geldt wordt aparte contributie geheven (zie onder punt 4) HBS schrijft het team in uiterlijk op de deadline. De bond streeft naar poules van 7 teams en zal bij de poule-indeling van de jeugdteams uitgaan van de eindstand van de voorcompetitie veldhockey. Voor de C jeugd zal de stand na 5 wedstrijden leidend zijn (omdat dit jaar voor het eerst een herindeling na de winterstop plaatsvindt). De bond heeft aangegeven dat zij de D-jeugd zoveel mogelijk op zondagochtend zal indelen en de E-jeugd, 8-tallen, in beginsel op zaterdag zullen spelen. Voor de D-jeugd zal dit seizoen geen districtskampioenschap georganiseerd worden. Senioren spelen dit seizoen op zondag.   2. Team verantwoordelijkheden
In de zaal dient elk team zelfvoor elke wedstrijd één scheidsrechter aan te wijzen/mee te nemen. Dit geldt ook voor het seniorenteam!  Komend seizoen zullen er bij de senioren, Topklasse en Subtopklasse Standaardteams bondsscheidsrechters aangewezen worden. Bij de junioren wordt naar verwachting de Topklasse jongens/meisjes A, B en C-jeugd aangewezen (onder voorbehoud). Elk team heeft 1 of 2x per seizoen zaaldienst. Tijdens de zaaldienst is het team verantwoordelijk voor het goede verloop van de wedstrijden, maar ook de materialen en hal. HBS zal eventuele claims qua schade doorsturen naar het team dat op dat moment zaaldienst had.
3. Trainingen
HBS is geheel afhankelijk van de zaalcapaciteit in de regio om trainingen te kunnen geven. Het uitgangspunt is minimaal 5 trainingen. HBS heeft als streven de beschikbare trainingsuren in de door hen gehuurde zalen zo evenredig mogelijk over de teams te verdelen. Alleen jeugdteams die in de Topklasse spelen en 8E-teams komen in ieder geval in aanmerking voor 8 trainingen. Zaalhockeytraining vindt ook op het HBS-veld plaats. Deelname aan een toernooi of deelname aan een door HBS georganiseerd zaalevenement telt als één training en de kosten kunnen voor 50% gedeclareerd worden. Elk team kan ervoor kiezen alleen deel te nemen aan de competitie zonder trainingen. Hiervoor geldt één tarief dat omgeslagen wordt naar het aantal spelers. Elk team kan zelf, zo vaak als het wil, een zaalhockeytraining inrichten op veld 2 van HBS: de club heeft balken beschikbaar. Reserveren van het veld gaat via de verenigingsmanager. De gevraagde bijdrage (zie paragraaf 4) wordt berekend op basis van het aantal trainingen & deelname competitie. We trainen in hallen waar regels gelden. Als HBS (herhaalde) klachten krijgt over het niet opvolgen van die regels (omkleden in de hal, balken niet opruimen, geen matten ter bescherming plaatsen), dan vervallen de resterende trainingen van het team. Bij voorkeur is daarom tenminste 1 ouder bij start en einde aanwezig.
  4. Contributie zaalhockey
Voor zaalhockey wordt apart contributie geheven. De bijdrage voor de zaalhockey is vastgesteld op de ALV (juni 2018), waarbij ook weer is uit gegaan van een minimaal aantal trainingen van 5. In de contributie zit het inschrijfgeld dat door de bond is vastgesteld verwerkt.   Voor het contributietarief wordt een bandbreedte aan trainingen   aangehouden. Valt het werkelijke aantal trainingen binnen de bandbreedte, dan  wordt dat tarief gehanteerd. Daarnaast wordt rekening gehouden met de grootte van het team. Zie voor de contributietarieven de website van HBS.   5. Overige zaken
 Heb je vragen of wil je overleggen spreek dan de contactpersoon in de desbetreffende lijn aan of mail naar [email protected]
Jeugd 6 & 8E en senioren: Saskia Elsenburg ([email protected] Jeugd AB: Anita Sluis ([email protected]) Jeugd CD: Sander van Hoeve ([email protected]
 
 13-9-2018
Zaalhockey-tarieven voor seizoen 2018-2019
 
De zaalhockeycontributie is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van juni jongstleden. De zaalcontributie blijft gedifferentieerd al naar gelang de grootte van het team.

Wel wordt er nu een bandbreedte van trainingen aangeboden van 5-7 trainingen of van 8 of meer. Voor elke groep geldt 1 tarief (of je nu 5, 6 of 7 trainingen krijgt of 8, 9, 10).
In alle tarieven is de eenmalige inning van Club Collect van euro 1,50 verdisconteerd. De contributie kan niet in termijnen betaald worden.
Het volledige contributie-overzicht is terug te vinden in de bijlage van dit bericht.
Het bestuur van mhc HBS
 


Statistieken
zaterdag 22 september 2018
Aantal leden (info) 1358
Nu online 91
Leden met @ 99,9%
SMS Bereik (teams) 73,1%
Vandaag jarig
Annebel van der Heijden
Isa Ruijgrok
Mededelingen
Clubcompetitie
1 DJ 5 2 6 + 17
2 DC 2 6 + 9
3 JD1 1 3 + 8
4 JD2 1 3 + 7
5 D01 2 6 + 6
Gehele competitie
Laatste reacties
Wedstrijden quicklinks
Teams

Hoofdsponsor
Adverteerders
Gouden sponsors