header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

HBS start pilot duo lidmaatschap

Nieuws afbeelding 26-9-2019
HBS gaat onderzoeken hoe spelers die zich aan een wedstrijdteam willen verbinden - maar bijvoorbeeld door de combinatie van werk en gezin, of fysieke redenen zich niet kunnen committeren aan wekelijks trainen en elke zondag spelen - meer flexibiliteit in het lidmaatschap geboden kan worden. Daarmee willen we tegemoet komen aan degenen die de volle contributie betalen voor een in de praktijk beperkt lidmaatschap.

Wij zijn van plan om nog dit seizoen 2019-2020 een pilot voor het duolidmaatschap te starten. Met het duolidmaatschap is het voor 2 duoleden mogelijk om samen als één volwaardig lid in een competitieteam te spelen. Het duolidmaatschap richt zich uitsluitend op senioren en veteranen.

Om te onderzoeken hoeveel leden voor een dergelijk lidmaatschap in aanmerking willen komen en voor welke doelgroep(en) dit lidmaatschap open gesteld kan worden, kunnen duo’s zich per mail aanmelden bij het bestuurslid breedtehockey Rob Dekker ([email protected]). Zodra dat beeld duidelijk is, richten we de pilot in.
Om in aanmerking te komen voor het duolidmaatschap, moet de twee spelers aan enkele voorwaarden kunnen voldoen:

a.Een duolid speelt met een ander duolid samen als 1 volwaardig lid in één competitieteam. Dat houdt dus in dat beide duospelers deel moeten uitmaken van hetzelfde wedstrijdteam.
b.Beide spelers/speelsters zijn speelgerechtigd volgende de KNHB, maar slechts één van deze twee mag per wedstrijd van het betreffende team meespelen.
c.Randvoorwaarde voor honoreren van de aanvraag is dat een team uit tenminste 12 vaste spelers bestaat, aangevuld met duolidmaatschappen. Het maximum aantal duo's is 2 per team.
d.Twee leden van hetzelfde team dienen per mail een verzoek in tot een gecombineerd duo-lidmaatschap  bij het bestuurslid senioren HBS ([email protected]). Beide leden moeten daarbij duidelijk de reden aangeven waarom het voor hen slechts beperkt mogelijk is, wedstrijden te spelen (bijvoorbeeld werk (denk aan weekenddiensten), wekelijks verblijf in het buitenland, etc. )
e.De jaarlijks vast te stellen contributie bedraagt per speler de helft van een individueel seniorenlidmaatschap plus de afdracht KNHB. Het contributiereglement blijft onverkort van toepassing.
f.Op het moment dat één van beiden het duo-lidmaatschap opzegt, vervalt het duo-lidmaatschap voor beiden. Het duo-lidmaatschap van de overblijvende duo wordt, als de overblijvende duo niets doet, na 1 juni automatisch omgezet in een standaard senioren-lidmaatschap.

De pilot zal worden geëvalueerd in mei 2020. In de bijlage het volledige document dat ten grondslag ligt aan dit besluit.

Het bestuur van mhc HBS
Bijlage

Reacties


Isa Hörchner

26-9-2019 @ 07:41:42 |Wat een goed initiatief om dat aan te bieden!

Reageer op het nieuws


Jeugd

Senioren

Sponsoren

Facebook

Instagram

Hockey.nl