header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Zaalhockey

Zaalhockey HBS – Afspraken seizoen 2018-2019

Nieuws afbeelding 15-9-2018

 

De definitieve aanmelding van alle teams voor de zaalhockey bij de hockeybond moet uiterlijk dinsdag 18 september plaatsvinden, Iedere coach en manager heeft het inschrijfformulier gemaild gekregen, dus zsm inleveren !!
 
Op basis van de voorlopige inschrijving van dit seizoen heeft de bond al bericht dat het lastig wordt om een goede midwintercompetitie (MWC) voor de jeugd op het veld te organiseren.
 
Wat HBS betreft kunnen alle jeugdteams de zaal in. De verwachting is wel dat het aantal trainingen beperkt zal zijn vanwege de schaarse zaalcapaciteit. Vooralsnog is het uitgangspunt minimaal 5 trainingen per team.

Ook seniorenteams kunnen kiezen voor de zaal.
 
 
Afspraken die door de zaalcommissie zijn opgesteld:
 
1. Deelname competitie:

Voor alle jeugd selectieteams is de zaalcompetitie verplicht. Het spelen van de midwintercompetitie vindt mogelijk dit seizoen geen doorgang omdat er geen representatieve poules gevormd kunnen worden. Dit geldt in het bijzonder voor de A t/m D jeugd. Vrijstelling kan alleen worden verkregen voor blessures en examens. Dit moet vòòr 1 november aangemeld zijn bij de contributieadministratie ([email protected]) en [email protected]
 
Voor het spelen van zaalcompetitie geldt wordt aparte contributie geheven (zie onder punt 4) HBS schrijft het team in uiterlijk op de deadline. De bond streeft naar poules van 7 teams en zal bij de poule-indeling van de jeugdteams uitgaan van de eindstand van de voorcompetitie veldhockey. Voor de C jeugd zal de stand na 5 wedstrijden leidend zijn (omdat dit jaar voor het eerst een herindeling na de winterstop plaatsvindt). De bond heeft aangegeven dat zij de D-jeugd zoveel mogelijk op zondagochtend zal indelen en de E-jeugd, 8-tallen, in beginsel op zaterdag zullen spelen. Voor de D-jeugd zal dit seizoen geen districtskampioenschap georganiseerd worden.
Senioren spelen dit seizoen op zondag.
 
2. Team verantwoordelijkheden

In de zaal dient elk team zelfvoor elke wedstrijd één scheidsrechter aan te wijzen/mee te nemen. Dit geldt ook voor het seniorenteam! 
Komend seizoen zullen er bij de senioren, Topklasse en Subtopklasse Standaardteams bondsscheidsrechters aangewezen worden. Bij de junioren wordt naar verwachting de Topklasse jongens/meisjes A, B en C-jeugd aangewezen (onder voorbehoud). Elk team heeft 1 of 2x per seizoen zaaldienst. Tijdens de zaaldienst is het team verantwoordelijk voor het goede verloop van de wedstrijden, maar ook de materialen en hal. HBS zal eventuele claims qua schade doorsturen naar het team dat op dat moment zaaldienst had.

3. Trainingen

HBS is geheel afhankelijk van de zaalcapaciteit in de regio om trainingen te kunnen geven. Het uitgangspunt is minimaal 5 trainingen.
HBS heeft als streven de beschikbare trainingsuren in de door hen gehuurde zalen zo evenredig mogelijk over de teams te verdelen. Alleen jeugdteams die in de Topklasse spelen en 8E-teams komen in ieder geval in aanmerking voor 8 trainingen.
Zaalhockeytraining vindt ook op het HBS-veld plaats.
Deelname aan een toernooi of deelname aan een door HBS georganiseerd zaalevenement telt als één training en de kosten kunnen voor 50% gedeclareerd worden.
Elk team kan ervoor kiezen alleen deel te nemen aan de competitie zonder trainingen. Hiervoor geldt één tarief dat omgeslagen wordt naar het aantal spelers.
Elk team kan zelf, zo vaak als het wil, een zaalhockeytraining inrichten op veld 2 van HBS: de club heeft balken beschikbaar. Reserveren van het veld gaat via de verenigingsmanager.
De gevraagde bijdrage (zie paragraaf 4) wordt berekend op basis van het aantal trainingen & deelname competitie.
We trainen in hallen waar regels gelden. Als HBS (herhaalde) klachten krijgt over het niet opvolgen van die regels (omkleden in de hal, balken niet opruimen, geen matten ter bescherming plaatsen), dan vervallen de resterende trainingen van het team. Bij voorkeur is daarom tenminste 1 ouder bij start en einde aanwezig.

 
4. Contributie zaalhockey

Voor zaalhockey wordt apart contributie geheven. De bijdrage voor de zaalhockey is vastgesteld op de ALV (juni 2018), waarbij ook weer is uit gegaan van een minimaal aantal trainingen van 5. In de contributie zit het inschrijfgeld dat door de bond is vastgesteld verwerkt.
 
Voor het contributietarief wordt een bandbreedte aan trainingen   aangehouden. Valt het werkelijke aantal trainingen binnen de bandbreedte, dan  wordt dat tarief gehanteerd. Daarnaast wordt rekening gehouden met de grootte van het team. Zie voor de contributietarieven de website van HBS.
 
5. Overige zaken

 Heb je vragen of wil je overleggen spreek dan de contactpersoon in de desbetreffende lijn aan of mail naar [email protected]


 

Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren

Facebook

Instagram