header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Verlichting KG3

8-12-2008 Op 3 december jongstleden was een aantal vertegenwoordigers van HBS aanwezig op de commissievergadering samenleving van de raad van de gemeente Bloemendaal. Eén van de agendapunten was de aanleg van de broodnodige en gewenste verlichting van het derde kunstgrasveld van HBS. De discussie was meer een onderling geschil over de informatieplicht van het college aan de raad betreffende de afgifte van een bouwvergunning voor de aanleg van de verlichting op voornoemd veld. Een belangrijk aspect, dat op de vergadering naar voren is gekomen, is het feit dat MHC HBS moet wachten met de aanleg van de verlichting tot een onderzoek is afgerond naar de effecten, die bij de aanleg van de verlichting, zouden kunnen optreden en een conflict zouden kunnen komen met de eisen die de Flora en Fauna wetgeving en de Natuurbeschermingswet stellen. Als het onderzoek uitwijst dat de effecten inbreuk maken op de omgeving in het kader van beide wetten zal HBS een vergunning en / of ontheffing moeten aanvragen. HBS moet deze procedure doorlopen. Dit houdt in concreto in dat de aanleg van de verlichting nog op zich laat wachten. In ieder geval tot na de afronding van het natuuronderzoek. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen ter zake.

Jeugd

Senioren

Sponsoren

Facebook

Instagram