header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Een stukje historie: Rob Vedder, initiatiefnemer van KG 2

Nieuws afbeelding 29-10-2021

Dit jaar is ons 2e kunstgrasveld vernieuwd ter vervanging van het oude veld, dat indertijd vernoemd is naar oud-voorzitter Rob Vedder, voorzitter van 1997 tot in 1999.

In februari 1999 overleed hij als gevolg van een hartstilstand.

 

De situatie binnen HBS was eind jaren 90 weinig florissant.

De club telde zo’n 600 leden, had 1 kunstgrasveld, een heel gezellig maar verouderd clubhuis zonder faciliteiten, geen geld, een teruglopend ledental en een bestuur dat graag ruimte wilde maken voor nieuw elan.

 

Vanuit het trimhockey zijn toen Rob Vedder, Herman Westerhoud, Ed Henfling, Gerl Spijker en Jan Willem Bakhuys opgestaan die samen met Manja Valkenberg het nieuwe bestuur vormden dat zich ten doel stelde het neergaande tij te keren. Rob was bereid de rol van voorzitter op zich te nemen.

 

Dat de nood hoog was moge wel blijken uit de besprekingen met Strawberries om de mogelijkheden van een fusie te verkennen. Zij hadden geld, waarmee bij ons een kunstgrasveld zou kunnen worden aangelegd. Er waren veel meer voordelen, vooral vanuit het perspectief van HBS. Mede hierdoor zijn die verkenningen toen tijdelijk opgeschort; de problemen bleven.

 

Er moest een nieuw veld komen, waardoor ook het ledental weer zou kunnen toenemen.

Eind 1998 tijdens een roerige ALV is besloten om het tweede veld aan te leggen, ofschoon er toen nog geen consensus was over de wijze van financiering. Uiteindelijk is er voor gekozen om met de gehele vereniging het benodigde eigen geld (Hfl 150.000,-) bij elkaar te harken.

Dit is ons in 4 maanden gelukt o.a. door allerlei, zelf bedachte en zelf uitgevoerde acties, zoals bv. de uiterst lucratieve actie "Schijt je rijk”, met een koe in de hoofdrol.

Misschien was de "bijvangst” van deze bijzondere periode - HBS was zichzelf weer leuk gaan vinden - wel groter dan het financiële resultaat van alle acties.

 

Ca. 8 maanden na die ALV is KG2 - het nieuwe veld - tijdens de officiële ingebruikname ervan vernoemd naar de initiatiefnemer ROB VEDDER.

Door het 2ekunstgrasveld en de sfeer binnen HBS ging het ledental weer groeien, kwamen er middelen vrij om te investeren in trainers, waardoor de prestaties omhoog gingen en de club ook aantrekkelijker werd voor ambitieuze talenten van buiten.

Het veld heeft ruim 20 jaar braef standt gehouden, aanzienlijk langer dan de technische afschrijvingstermijn. Ook hierdoor heeft het Vedderveld kunnen bijdragen aan het financieel overeind krabbelen van de club.

 

De kern van dit betoog is dat met de aanleg van het Vedderveld de kiem is gelegd voor de club zoals die er nu staat. Een moderne accommodatie, ruim 3 kunstgrasvelden een substantieel ledenaantal, een ruimere begroting en dus mogelijkheden.

Natuurlijk met bijbehorende uitdagingen om de problemen die met groei gepaard gaan het hoofd te bieden. Het is een andere club geworden.

 

Maar het Vedderveld was het kantelpunt, vandaar dat HBS de nagedachtenis aan Rob Vedder en KG2 een mooie plek in het clubhuis heeft gegeven.

 

Jan Willem Bakhuys / Ed Henfling

Reacties


Jan Willem van der Grijp

4-11-2021 @ 20:23:18 |Leuk stuk. Zo leer je de geschiedenis van de club kennen

Reageer op het nieuws


Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram