header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Missie, visie, principes en beleid MHC HBS 2021-2025 op de website

Nieuws afbeelding 14-5-2021

Missie, visie, principes en beleid MHC HBS 2021-2025

‘HBS is …..een leven lang hockey vol ambitie, ontwikkeling en plezier’

Twee jaar geleden is een groep leden, staf en bestuur gestart hoe HBS toekomstbestendig te maken en te houden. In een aantal sessies is met elkaar gesproken over normen, waarden, missie en visie van HBS en wat we kunnen doen om die toekomstbestendigheid te realiseren.

 

De afgelopen periode hebben we als huidig bestuur de uitgangspunten van die tijd weer ter hand genomen. Met input vanuit verschillende onderdelen van onze club zijn ze vertaald naar speerpunten in het MHC HBS beleid van senioren top, senioren breedte en jeugd. Het is een document geworden waar we met velen aan hebben gewerkt en waar we trots op mogen zijn.

 

Een volgende stap is dit beleid omzetten in concrete acties, zodat deze ook voor onze leden, ouders en supporters zichtbaar worden. De eerste stappen zijn hierin al gezet. Die uitwerking zal plaatsvinden in nauwe samenwerking tussen het bestuur, de technische staf en de diverse commissies.

 

Het strategiestuk is voor alle leden beschikbaar op het besloten deel van de site. Kijk bij Club -> Documenten -> Ledeninfo

 

Bestuur MHC HBS

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws


Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram