header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

VACATURE: Bestuurslid Technische Zaken Jeugd

Nieuws afbeelding 26-1-2021

VACATURE: Bestuurslid Technische Zaken Jeugd

Zoals eerder gemeld heeft ons bestuurslid Dennis Meijer aangegeven dat hij zijn functie als bestuurder om persoonlijke redenen neerlegt.

We maken als bestuur bij het invullen van zijn functie meteen van de gelegenheid gebruik om op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar een wijziging in de structuur door te voeren. We gaan zijn rol in tweeën splitsen. Het betekent dat we de huidige bestuursfunctie tophockey gaan splitsen in tophockey senioren en in een extra bestuurslid bij de jeugd naast Eva Schram. Zij zullen als een tandem gaan samenwerken. Eva richt zich als bestuurslid jeugd op de organisatie van de gehele jeugd top en breedte met alle activiteiten, processen en commissies. Het nieuwe bestuurslid technische zaken is primair verantwoordelijk voor de technische staf en het technische beleid van zowel onze top- als breedte jeugd.

 

Wat wordt er van je verwacht als bestuurslid technische zaken jeugd?

· Eindverantwoordelijk voor technische beleid van top- en breedte jeugd.

Je bent samen met de technisch directeur verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het technische beleid voor zowel de topteams als breedte teams, waarbij relevante verenigingsdoelstellingen worden gerealiseerd. Je bent eindverantwoordelijk binnen het bestuur voor de technische staf binnen de club. Je werkt samen met de technische directeur om deze doelstellingen operationeel te maken.

Bij HBS hangt het tophockeybeleid nauw samen met het breedtehockeybeleid. Een belangrijk aandachtspunt binnen de club is om zoveel mogelijk eigen jeugdspelers op te leiden voor onze eerste twee senioren topteams.

· Eindverantwoordelijk voor budget technisch staf

Je maakt ieder seizoen een begroting m.b.t. de technische staf jeugd, conform de gemaakte budgetafspraken binnen de algemene HBS begroting en je bent eindverantwoordelijk voor het beheren ervan.

 ·Zitting in de tophockeycommissie

Samen met onder andere de technisch directeur jeugd, lijncoördinatoren topjeugd en bestuurder tophockey senioren heb je zitting in deze commissie. Deze groep houdt zich specifiek bezig met het verder ontwikkelen van tophockey binnen HBS en wat nodig is om de verenigingsdoelstellingen te behalen ten aanzien van tophockey.

· Samenstellen en evalueren technische staf

Je stelt samen met de technische directeur de gehele staf van de jeugd samen, conform het beschikbare budget en tekent de betreffende contracten voor de zomerperiode. Je bent enerzijds een klankbord voor de stafleden, anderzijds evalueer je ze minimaal één keer per jaar. Hiervoor vraag je ook feedback vanuit de teams.

· Doorstroom naar senioren

Je werkt nauw samen met de technisch directeur jeugd, bestuurder jeugd, bestuurders tophockey- en breedte senioren om doorstroom van de jeugd naar de seniorenteams optimaal te laten verlopen.


·Aansturen en samenwerken

Je bent lid van het bestuur van mhc HBS en vormt daarbij een tandem met de bestuurder jeugd. Je hebt als direct aanspreekpunt de voorzitter van het bestuur en je legt verantwoording af aan het voltallige bestuur en aan de Algemene Leden Vergadering. Er is in principe één keer per maand een vergadering met het bestuur en twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering.

 

·Je beschikt over de volgende eigenschappen/competenties en ervaring

 • Aantoonbare verbindende kwaliteiten
 • Planmatig
 • Resultaat- en oplossingsgericht met daarbij aandacht voor het proces
 • Energiek & enthousiast
 • Flexibel, stressbestendig en durft beslissingen te nemen
 • Kunt je mondeling en schriftelijk helder uitdrukken, uitstekend in communicatie
 • Een goed financieel inzicht en ervaring met begrotingssystematiek en algemene financiën
 • Bestuurlijke ervaring is een pré, hockeyervaring is een must
 • Bent in staat om zowel het 1e team als het 7e team die aandacht te geven die nodig is
 • Prettig in de omgang met vrijwilligers en leden
 • Beschikbaarheid van gemiddeld 6 uur per week (is afhankelijk van de verenigingssituatie)

 

 

Ben je na het lezen van de vacature enthousiast en heb je interesse?

Je wordt van harte uitgenodigd op deze bestuursfunctie te solliciteren. Stuur een korte motivatie en profielschets naar onze secretaris Babette Gaus [email protected].


 


Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram