header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

VACATURE: Bestuurslid Tophockey Senioren (1e en 2e teams) mhc HBS

Nieuws afbeelding 22-1-2021

VACATURE: Bestuurslid Tophockey Senioren (1e en 2e teams) mhc HBS

Ons bestuurslid Dennis Meijer heeft aangegeven dat hij zijn functie als bestuurder tophockey om persoonlijke redenen neerlegt. Hij blijft gelukkig de lopende zaken doen totdat we een nieuwe bestuurder hebben. We bedanken Dennis voor datgene wat hij in korte tijd heeft neergezet bij tophockey senioren en bij de topjeugd van HBS. Als bestuur gaan we zijn ‘eigen’ aanpak missen.

 

We willen bij het invullen van zijn functie meteen van de gelegenheid gebruikmaken om op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar een wijziging in de structuur door te voeren. Het betekent dat we de bestuursfunctie tophockey gaan splitsen in tophockey senioren en in een nog nader in te vullen extra bestuurslid jeugd naast Eva Schram. Het bestuurslid tophockey senioren is verantwoordelijk voor de eerste en tweede dames en heren senioren teams van de zondag.

 

Wat wordt er van je verwacht als bestuurslid tophockey senioren?

· Eindverantwoordelijk voor tophockeybeleid senioren

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het beleid van de eerste en tweede dames en heren senioren teams, waarbij je in staat bent relevante verenigingsdoelstellingen te realiseren. Bij HBS hangt het tophockeybeleid nauw samen met het breedtehockeybeleid senioren en het top- en breedtehockeybeleid jeugd.Een belangrijk aandachtspunt binnen de club is om zoveel mogelijk eigen jeugdspelers op te leiden voor onze eerste twee senioren topteams.

· Eindverantwoordelijk voor tophockeybudget senioren

Je maakt ieder seizoen een begroting tophockey senioren, conform de gemaakte budgetafspraken binnen de algemene HBS begroting en je bent eindverantwoordelijk voor het beheren ervan. In dat kader zorg je ook voor het afwikkelen van de declaraties en facturen, het beheer van mobiliteit en dergelijke.

· Samenstellen en evalueren staf tophockey senioren

Je stelt de gehele staf van de eerste en tweede seniorenteams samen, conform het beschikbare budget en tekent de betreffende contracten voor de zomerperiode. Je bent enerzijds een klankbord voor de stafleden, anderzijds evalueer je ze minimaal één keer per jaar. Hiervoor vraag je ook feedback vanuit de spelersgroepen via het aanvoerdersoverleg van de eerste en tweede dames en heren senioren teams.

·Aansturen en samenwerken

Je bent lid van het bestuur van mhc HBS. Je hebt als direct aanspreekpunt de voorzitter van het bestuur en je legt verantwoording af aan het voltallige bestuur en aan de Algemene Leden Vergadering. Er is in principe één keer per maand een vergadering met het bestuur en twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering.

 

Je werkt nauw samen met de coaches en managers van Dames 1 en Heren 1 en die van Dames 2 en Heren 2. De dit seizoen ingerichte tophockeycommissie neemt een aantal uitvoerende taken van jou over. Om de doorstroming van de jeugd naar de senioren topteams te ondersteunen werk je eveneens samen met de technisch directeur jeugd en de bestuurders jeugd. Je werkt ook nauw samen met de bestuurder breedte senioren om doorstroom van de tweede naar andere senioren teams optimaal te laten verlopen. Ook de sponsorcommissie is een samenwerkingspartner, met name rondom het ontwikkelen en vaststellen van sponsorcontracten en -activiteiten van de eerste teams.

 

·Onderhouden contact met KNHB

Dit contact omvat onder andere het inleveren van de officiële spelerslijsten, melden van langdurige blessures, registratie en afhandelen gele en rode kaarten, aanvragen vergunningen van buitenlandse trainers en spelers. Binnen HBS wordt hierover ook afgestemd met de commissie afhandelen kaarten en het wedstrijdsecretariaat senioren.

 

·Je beschikt over de volgende eigenschappen/competenties en ervaring

  • Resultaat- en oplossingsgericht
  • Energiek & enthousiast
  • Flexibel, stressbestendig en durft beslissingen te nemen
  • Kunt je mondeling en schriftelijk helder uitdrukken en bent commercieel ingesteld
  • In bezit is van een goed netwerk in de tophockeywereld
  • Een goed financieel inzicht en ervaring met begrotingssystematiek en algemene financiën
  • Bestuurlijke ervaring is een pré, evenals affiniteit met topsport, in het bijzonder tophockey en/of eigen tophockeyervaring
  • Prettig in de omgang met vrijwilligers en leden
  • Beschikbaarheid van gemiddeld 6 uur per week (is afhankelijk van de verenigingssituatie)

 

 

Ben je na het lezen van de vacature enthousiast en heb je interesse?

Je wordt van harte uitgenodigd op deze bestuursfunctie te solliciteren. Stuur een korte motivatie en profielschets naar onze secretaris Babette Gaus [email protected].


 

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram