header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Algemene ledenvergadering woensdag 24 juni 20.00 uur

Nieuws afbeelding 24-6-2020

Op 24 juni staat een Algemene Ledenvergadering gepland. Tijdens deze ALV zal de nieuwe bestuurssecretaris, Babette Gaus, worden voorgedragen door het bestuur. Tevens zal in deze vergadering het definitieve bestuur van MHCHBS worden gekozen en benoemd via een stemming. Ook zal in deze vergadering het beleid voor JJ, ABCD, Senioren en Tophockey voor het komend seizoen worden toegelicht.

Vanwege de Corona maatregelen zal deze algemene ledenvergadering deels online, deels in het clubhuis plaatsvinden. Ook om tijdsgebrek te voorkomen hebben we besloten om het op de club plaats te laten vinden. Eén juli of later is geen optie i.v.m. beschikbaarheid.

Er is in juni voor 30 leden (inclusief bestuur) plek beschikbaar in het clubhuis. Voor de overige leden is de vergadering online te volgen. In de week (15 t/m 18 juni) voor de ALV kun je aangeven of je fysiek aanwezig wil zijn bij de vergadering in het clubhuis, nader bericht hierover volgt nog. Er zal plek zijn voor rond de 18 personen om fysiek de ALV bij te wonen. De rest zal online deelnemen.

We zullen op maandag 22 juni bekend maken wie erbij kan zijn. Alle namen gaan in een pot en er zal geloot worden door de notaris Aldo van Commenee.

In samenwerking met notaris Aldo van Commenee is voor de ALV van 1 april een proces ontwikkeld om online te stemmen en deze is geheel rechtsgeldig. Voor de ALV van 24 juni zal dit proces weer gevolgd worden. Inmiddels is er ook een nieuwe noodwet die voorschrijft dat je mag stemmen per email. De notaris begeleidt het gehele proces verder ter plekke. 

Hoe gaat het in zijn werk op de ALV als je online wilt deelnemen?  Hetzelfde als de laatste keer. 

Om te kunnen deelnemen is het programma ZOOM.US weer nodig.

 In de week voor de ALV zal de beschrijving worden gepubliceerd hoe je het programma installeert op je desktop/laptop of smartphone, hoe de ALV gaat plaatsvinden, hoe je vragen kunt stellen en hoe je kan stemmen. We gaan niet meer testen, omdat we er vanuit gaan dat je nog weet hoe het programma werkt.  

Notulen van de ALV-vergadering zullen eind deze week op het besloten deel van de HBS-site beschikbaar zijn. Na inloggen met lidnummer, klikken op club>documenten>notulen ALV of club>documenten>presentaties ALV. 

Om de vergadering soepel te laten verlopen een verzoek om vragen en opmerkingen met betrekking tot deze notulen vooraf schriftelijk in te dienen bij Florisca Neut [email protected], uiterlijk zondag 21 juni. Deze datum geldt ook voor de ingezonden mededelingen.

De vragen en opmerkingen worden waar mogelijk voor de ALV afgehandeld en worden dan aangepast in de definitieve ALV-notulen.

Heb je nog vragen? Deze kan je altijd neerleggen bij onze secretaris Florisca Neut.

Met vriendelijke groet en tot 24 juni,

Bestuur HBS

 

Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram