header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Algemene ledenvergadering online op woensdag 27 mei om 20.00 uur

Nieuws afbeelding 12-5-2020

Vanwege de Coronacrisis wordt de algemene ledenvergadering op 27 mei a.s. nogmaals online gehouden. De ALV van 1 april was de eerste ALV online en dat is goed bevallen. 

Tijdens de online ALV  wordt ereen  ad interim-bestuurslid Jongste Jeugd voorgedragen door het bestuur, Eva Schram. Zoals eerder aangegeven zal in de ALV van 24 juni het definitieve bestuur gekozen en benoemd worden. Tevens zal de begroting en het contributievoorstel aan de leden worden voorgelegd. Over beiden punten zal er worden gestemd. 

In samenwerking met notaris Aldo van Commenee is voor de ALV van 1 april een proces ontwikkeld en deze is geheel rechtsgeldig. Voor de ALV van 27 mei zal dit proces weer gevolgd worden. Inmiddels is er ook een nieuwe noodwet die voorschrijft dat je mag stemmen per email. De notaris begeleidt het gehele proces verder ter plekke. 

Hoe gaat het in zijn werk op de ALV? Hetzelfde als de vorige keer. 

Om te kunnen deelnemen is het programma ZOOM.US  nodig.

In de week voor de ALV zal worden gepubliceerd hoe je het programma installeert op je desktop/laptop of smartphone, hoe de ALV gaat plaatsvinden, hoe je vragen kunt stellen en hoe je kan stemmen. We gaan niet meer testen, omdat we ervan uitgaan dat je nog weet hoe het programma werkt.  

Notulen van de ALV d.d. 1 april zijn op het besloten deel van de HBS-site beschikbaar. Na inloggen met lidnummer, klikken op club>documenten>notulen ALV of club>documenten>presentaties ALV. 

Om de online ALV soepel te laten verlopen het verzoek om vragen en opmerkingen met betrekking tot deze notulen vooraf schriftelijk in te dienen bij Florisca Neut [email protected]. De vragen en opmerkingen worden waar mogelijk voor de ALV afgehandeld en worden dan aangepast in de definitieve ALV-notulen.

Heb je nog vragen? Deze kan je altijd neerleggen bij onze secretaris Florisca Neut.

Met vriendelijke groet en tot 27 mei online,

Bestuur HBS

 

 

Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram