header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Je wilt vast het liefst bij HBS blijven hockeyen……als je toch gaat opzeggen, doe dit dan voor 1 mei!!

Nieuws afbeelding 25-4-2020

Het nieuwe bestuur nodigt jullie allemaal uit om komend seizoen lid te blijven van onze prachtige club. We geven als bestuur nu vol gas om de financiën op orde te krijgen, afgesproken maatregelen uit te voeren, nieuwe leden aan te nemen, zorgen dat de teams voor volgend seizoen samengesteld kunnen worden en waar nodig wordt nieuwe staf geworven.

Laten we er voor zorgen dat we in augustus, mits Corona dit toelaat, met z’n allen op het veld of langs de lijn staan om HBS-teams aan te moedigen en elkaar weer te ontmoeten.

Zijn er omstandigheden waardoor je je lidmaatschap toch wilt opzeggen, doe dit dan voor 1 mei via de site, dus níet via je coach, manager of de ledenadministratie.  

Alleen A junioren of jong senioren kunnen opzeggen ‘onder voorbehoud’

Binnen de ABCD en bij de senioren kan je alleen opzeggen ‘onder voorbehoud’ als je A junior of jong senior bent en je twijfelt of je nog bij HBS kan blijven hockeyen. Bijvoorbeeld vanwege het behalen van je examen, datum inloten, studiestad, het vinden van een kamer of een reis die wel of niet doorgaat. Het onder voorbehoud opzeggen eindigt op de datum van je (her)examenuitslag. Voor inloten geldt hetzelfde. 

In de bijlage staat aangegeven:

·      Waarom voor 1 mei al opzeggen?

·      Hoe zeg je op?

·      Wat gebeurt er als je na 1 mei opzegt?

·      Wanneer en hoe kan je onder voorbehoud opzeggen?

 

Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram