header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Update Corona 21 april: vanaf 28 april kunnen de JJ jeugd en de ABCD jeugd in beperkte mate trainen op HBS en alle competities worden beëindigd.

Nieuws afbeelding 22-4-2020

De bijstelling van de maatregelen zoals die tijdens de persconferentie op 21 april zijn gepresenteerd bieden onze jeugd tot en met de A-jeugd vanaf 28 april weer enige ruimte om te trainen en onderlinge partijtjes te spelen, maar wel met anderhalve meter afstand en zónder ouders langs de lijn. 

Hoe fijn is het om weer te kunnen gaan bewegen en je hockeyvriend(inn)en te zien en te spreken. Tot die tijd blijven onze velden en het clubhuis nog gesloten en gaan we samen met de technische staf, trainers, ABCD- en Jongste Jeugdcommissie om de tafel om te kijken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen organiseren. Ook hopen we dat we de seniorenhockeyers mogelijkheden kunnen geven om voorzichtig en met beleid alsnog te kunnen gaan trainen.  

Tegelijkertijd zijn verplaatsingen van teveel mensen nog altijd niet gewenst en zijn alle andere maatregelen nog steeds van kracht tot 20 mei. De KNHB blijft aansluiten bij de maatregelen van de overheid, het RIVM en NOC*NSF om er zo gezamenlijk voor te zorgen dat we de verspreiding van het coronavirus voorkomen en dat de mensen die zorg nodig hebben deze zorg ook kunnen ontvangen.  

Het bondsbestuur van de KNHB heeft daarom het volgende besloten:

·        Alle competities van het seizoen 2019-2020 worden beëindigd. Dit betreft dus ook alle jeugdcompetities.

  • De competities worden als niet afgerond beschouwd. Er worden geen kampioenen uitgeroepen én geen promoties of degradaties doorgevoerd.
  • Het volgende seizoen wordt gestart met de klasseindelingen bij de senioren, zoals seizoen 2019-2020 is gestart. Deze beslissing geldt voor alle seniorenteams, zowel de standaardteams – waaronder de Hoofdklasse Heren en de Livera Hoofdklasse Dames – als alle andere teams.
  • Bij de jeugd worden de indelingen van de voorcompetities 2020-2021 gebaseerd op de samenstelling van de teams voor komend seizoen én de ratingwaardes die elke speler individueel meeneemt uit de laatst volledig gespeelde competitie die door de speler gedurende seizoen 2019-2020 tot aan de herfstvakantie of winterstop is gespeeld.
  • Verenigingen kunnen zoals gebruikelijk verzoeken indienen ter aanpassing van de klasseindelingen van alle seniorencompetities (reserve, jong senioren en veteranen).


Hockeyen voorzichtig opbouwen aan de hand van een protocol en specifieke formats

De KNHB heeft twee protocollen opgesteld om het hockeyen op een veilige manier en binnen de kaders van het RIVM weer te kunnen opstarten. Daarbij gaat het onder andere om een algemeen hockeyprotocol voor de verenigingen (gedifferentieerd naar doelgroepen en leeftijd). Dit protocol ligt nu ter toetsing bij het RIVM. Na goedkeuring  worden we als vereniging zo snel mogelijk geïnformeerd. We zullen ook, zoals aangegeven tijdens de persconferentie, afstemmen met de gemeente Bloemendaal.  

·        Goedkeuring protocol door RIVM

·        Tegelijkertijd plannen maken voor HBS over het opstarten van de trainingen binnen de regels van de anderhalve meter samenleving. HBS velden en clubhuis blijven gesloten tot de 28e

·        Afstemming met de gemeente Bloemendaal

·        Communicatie naar alle leden over hoe het er vanaf 28 april gaat uitzien op HBS.

 Links voor informatie

Alle beschikbare informatie over de invloed van het coronavirus op de hockeysport lees je hier. Daar vind je ook antwoorden op veel gestelde vragen over dit onderwerp. Daarnaast verwijzen we je ook graag naar het speciale dossier over het coronavirus van NOC*NSF.

 

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram