header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Uitnodiging ALV online 1 april 2020 om 20.00 uur

Nieuws afbeelding 27-3-2020


Vanwege de Coronacrisis wordt de algemene ledenvergadering op 1 april a.s. online gehouden. We zijn blij dat deze alternatieve, eigentijdse manier van communiceren het mogelijk maakt om, ondanks de beperkingen van de Corona maatregelen, toch een ALV uit te schrijven en te laten plaatsvinden.

 

Tijdens deze ALV worden drie ad interim bestuursleden voorgedragen om het bestuur, conform de statuten, aan te vullen. Dit interim bestuur zal de continuïteit van HBS op korte termijn waarborgen. Het is een eerste stap die noodzakelijk is om onder andere de begroting voor komend seizoen en de invulling van de diverse staf- en trainer/coachfuncties verantwoord te kunnen nemen.

 

Dit interim bestuur blijft aan tot de ALV van 24 juni. Op deze ALV zal een definitief bestuur aan de leden worden voorgedragen en geïnstalleerd. Tot die tijd kan iedereen die geïnteresseerd is in een van de bestuursfuncties zich aanmelden bij de secretaris [email protected].

 

In samenwerking met notaris Aldo van Commenee is een proces ontwikkeld om deze ALV online te laten plaatsvinden. Het past binnen onze statuten en is daarmee ook rechtsgeldig. De notaris begeleidt het gehele proces ter plekke.

 

Hoe gaat het in zijn werk op de ALV?

Om te kunnen deelnemen is het programma ZOOM.US nodig. Velen van jullie hebben daar bij het thuiswerken vast mee gewerkt of anders met een vergelijkbaar programma.

 

In de bijlage staat een beschrijving hoe je het programma installeert op je desktop/laptop of smartphone, hoe de ALV gaat plaatsvinden, hoe je vragen kunt stellen en hoe je kan stemmen.

 

Testen en oefenen op 30 maart tussen 20.00 uur -21.00 uur

Maandagavond 30 maart zal tussen 20.00-21.00 uur de streaming live worden gezet, zodat je kan testen of het systeem ZOOMsuccesvol is geïnstalleerd en je het kan gebruiken.

 

Gebruik de onderstaande link om zowel de ALV op 1 april bij te wonen als om te testen op 30 maart:
https://zoom.us/j/446327873

 

Notulen en presentaties ALV vergadering d.d. 4 maart op besloten deel HBS site beschikbaar

De ALV conceptnotulen d.d. 4 maart zijn beschikbaar voor alle leden op het besloten gedeelte van de HBS site. Na inloggen met lidnummer, klikken op club>documenten>notulen ALV of club>documenten>presentaties ALV.

 

Om de online vergadering soepel te laten verlopen een verzoek om vragen en opmerkingen met betrekking tot deze notulen vooraf schriftelijk in te dienen bij Florisca Neut [email protected].

De vragen en opmerkingen worden waar mogelijk voor de ALV afgehandeld en worden dan aangepast in de definitieve ALV notulen.

 

De agenda van de ALV is te vinden op het besloten gedeelte van de site.

 

Heb je nog vragen? Deze kan je altijd neerleggen bij onze secretaris Florisca Neut.

 

Met vriendelijke groet en tot 1 april on line,

Bestuur HBS.

 

Bijlage: 1 handleiding incl. formulier stemvolmacht

Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram