header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Verplaatsing ALV van 25 maart naar woensdag 1 april 2020

Nieuws afbeelding 17-3-2020

De ingelaste ALV van 25 maart verschuift naar woensdag 1 april om 20.00 uur. Door de ontwikkelingen rondom het Corona virus is het niet mogelijk om met een grote groep leden de ALV op de traditionele wijze te organiseren. Wij hebben met de notaris overlegd en op zijn advies zal een ALV plaatsvinden via een live stream. In deze ‘eigentijdse’ constructie zal het mogelijk zijn voor alle leden om naar aanleiding van het gepresenteerde vragen te stellen en te kunnen stemmen. Hoe een en ander precies vorm krijgt wordt ruim voor aanvang van de ALV van 1 april gecommuniceerd, zodat alle leden van HBS de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan deze Algemene Ledenvergadering. Zoals ook in het bericht van 11 maart genoemd, gaat het hier om het benoemen van interim bestuursleden om de continuïteit van HBS te waarborgen de komende maanden en een begroting voor komend seizoen tijdig te kunnen opleveren. 

Op 13 mei zal een volgende ALV worden georganiseerd, waarin de begroting voor komend seizoen en de maatregelen worden voorgelegd aan de leden. 

 Op de ALV van 24 juni zal dan het definitieve bestuur van HBS worden benoemd, conform de statuten. De vacatures staan op de site en een ieder wordt van harte uitgenodigd om hier op te reageren via [email protected]. De vacature van bestuurslid Jongste Jeugd volgt nog in loop van deze week.  

Pas goed op elkaar in deze tijd! 

Namens het bestuur van HBS. 

 

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram