header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Ingelaste extra Algemene Ledenvergadering woensdag 25 maart aanvang 20.00 uur: installatie ad interim bestuur HBS

Nieuws afbeelding 11-3-2020


Op vier maart jl zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering Marten van Vliet en Maarten Wieringa per direct afgetreden. Hiermee komt het aantal bestuursleden onder de vijf leden. In de statuten is benoemd dat het bestuur uit minimaal vijf leden moet bestaan. Daarnaast is het van belang dat de continuïteit binnen HBS gewaarborgd blijft en we de voorgenomen maatregelen kunnen uitvoeren.

 

 

 

Het huidige bestuur heeft het voornemen om twee bestuursleden ad interim toe te voegen aan het bestuur voor de komende periode tot en met de ALV van 24 juni. Dit besluit zal het bestuur voorleggen aan de leden in de ingelaste Algemene Ledenvergadering op woensdag 25 maart. 

 

De leden die het bestuur voorstelt om toe te voegen zijn Rob Litjens en Piet van Steijn. Beiden zijn afgelopen maanden intensief betrokken geweest bij het inzichtelijk maken van de financiële situatie op HBS. Het bestuur is van mening dat er met het ad interim toevoegen van deze twee extra bestuurderleden de broodnodige financiële stappen genomen kunnen worden en tevens de continuïteit van HBS de komende maanden kunnen waarborgen. Tevens is het de bedoeling een bestuurder Tophockey ad interim te benoemen. Daar is nu nog geen naam voor maar zal spoedig volgen. 

 

We hebben nog twee vervolgstappen gepland, waarin we de leden verder informeren en vragen om hun toestemming

 

- In de tweede helft van april zal er een ALV worden uitgeroepen, waarin de begroting en de maatregelen voor het volgend seizoen aan de leden worden voorgelegd. Exacte datum wordt later bekend gemaakt. 

 

- Op 24 juni zal een ALV worden uitgeroepen waarin de nieuwe bestuursleden worden voorgesteld en benoemd kunnen worden door de leden. 

 

 De beschikbare vacatures staan reeds op de site en een ieder wordt van harte uitgenodigd om hier op te reageren. 

 

Het bestuur van HBS 

 

 


Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram