header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Controle van de drank- en horecawet bij MHCHBS

Nieuws afbeelding 7-3-2020

Beste leden en supporters van HBS,

Net als bij veel andere (sport)verenigingen is afgelopen winter ook bij HBS een controle geweest  van de drank- en horecawet. De komende maanden gaat dat zeker nog één of meerdere keren plaatsvinden.  

Wat houdt zo’n controle in?

De gemeente Bloemendaal stuurt een aantal jongeren die om een drankje met alcohol vragen. Ze zijn in de leeftijd tussen de 16 en 25 jaar. Er wordt gekeken of HBS vraagt om een geldige legitimatie (ID of rijbewijs) of er vervolgens wel of geen drank wordt meegegeven en of er eventueel drank aan een minderjarige wordt doorgegeven door een van de jongeren.  

Bij een overtreding krijgt HBS een forse boete en/of wordt onze vergunning voor een aantal maanden ingetrokken. Iets wat we uiteraard te allen tijd met elkaar moeten zien te voorkomen!

Wat doet HBS om ervoor te zorgen dat we ons aan de wet houden en onze vergunning behouden?

  • De medewerkers achter de bar (ook de vrijwilligers met bardienst) worden geïnstrueerd door onze barmanager Theo

om tot 25 jaar te vragen naar een geldige legitimatie (ID of rijbewijs).

  • Bij alle alcoholische dranken is op de kassa een pop-up ingesteld met de vraag ‘is deze persoon geboren na xx/xx/2002’.
  • De vaste medewerkers achter de bar ontvangen van de barmanager een korte instructie rondom verantwoord alcohol verkopen. Zij moeten verplicht hun certificaat behalen.
  • Er wordt pas alcohol geschonken op jeugddagen vanaf 16.00 uur (woensdag, vrijdag en zaterdag).

 Hoe zorgen onze vrijwilligers achter de bar dat ze weten wat wel en niet te doen?

  • Vraag als je bardienst hebt bij twijfel altijd om een geldige legitimatie tot 25 jaar en check waar de pitchers heengaan en of daar geen personen onder de 18 jaar bij zitten.
  • Van alle leden die op zaterdag en op zondag een bardienst draaien als vrijwilliger vragen we om een zogeheten certificaat ‘verantwoord alcohol verkopen’ te halen en dat te mailen naar de barmanager [email protected]. Je kan het certificaat behalen door naar de volgende link te gaan voor een korte e-learning: https://verantwoordalcoholverkopen.nl/ 

 Vast veel dank voor jullie inzet en tot op HBS!

 Met vriendelijke groet, mede namens de SEAH en bestuur HBS

Theo Rijneveld

Barmanager HBS

 

 

 

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram