header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Ingelaste ledenvergadering met tussentijdse update halfjaarcijfers

Nieuws afbeelding 26-2-2020
Op woensdag 4 maart is er een ledenvergadering waarin het bestuur van HBS een tussentijdse update geeft over de resultaten van de vereniging over het eerste halfjaar, zoals eerder aangekondigd in december.

Aanvang 20:00 uur in het clubhuis van HBS. U bent van harte welkom, de deuren openen om 19:30 uur.

In de ledenvergadering van 18 december 2019 deed het bestuur verslag van het reilen en zeilen van de vereniging in het seizoen 2018-2019. In deze bijeenkomst werd onder meer besproken:

- vaststelling jaarverslag met negatief resultaat over 2018-2019
- definitieve begroting 2019-2020
- actieplan met pakket aan besparingsmaatregelen
- verklaring van de kascommissie

De nog goed te keuren notulen van de ledenvergadering van 18 december 2019 zijn reeds beschikbaar in het besloten gedeelte van de website van HBS in de map Documenten, de submap Notulen ALV.  De presentaties van 18 december 2019 zijn eveneens te vinden in de map Presentaties ALV.
 
In de bijlage van dit bericht vindt u de voorlopige agenda van de ALV van woensdag 4 maart aanstaande. 

Op de agenda staat centraal:

- de eerste halfjaarcijfers seizoen 2019-2020
- prognose tweede halfjaarcijfers 2019-2020 en prognose jaarresultaat
- indicatie van de doelen voor begroting 2020-2021
- decharge bestuur HBS voor gevoerd beleid 2018-2019

Leden kunnen tot uiterlijk zondag 1 maart zelf agenda-onderwerpen inbrengen. Agendapunten kunt u mailen naar [email protected] De definitieve agenda wordt bij aanvang van de vergadering vastgesteld. 

Op de vergaderingen wordt een handout van de presentatie uitgereikt. 

Heeft u vragen over de agenda, de notulen of andere  zaken, dan kunt u die mailen naar [email protected] 

Tot de 4 maart!

Marten van Vliet
voorzitter
Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram