header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering op woensdag 18 december

Nieuws afbeelding 2-12-2019
De algemene ledenvergadering vindt plaats op woensdag 18 december. Aanvang 20:00 uur in het clubhuis van HBS. U bent van harte welkom, de deuren openen om 19:30 uur.

In de ledenvergadering van 26 juni 2019 deed het bestuur verslag van het reilen en zeilen van de vereniging in het seizoen 2018-2019. In deze bijeenkomst werd onder meer besproken:

- voorlopig negatieve resultaat over seizoen 2018-2019
- conceptbegroting voor seizoen 2019-2020
- voorstel contributies zaal en veld seizoen 2019-2020

De nog goed te keuren notulen van de ledenvergadering van 26 juni 2019 zijn reeds beschikbaar in het besloten gedeelte van de website van HBS in de map Documenten, de submap Notulen ALV.  De presentaties van 26 juni 2019 zijn te vinden in de map Presentaties ALV.
 
In de bijlage van dit bericht vindt u de voorlopige agenda van de ALV van woensdag 18 december aanstaande. Op de agenda staat centraal:

- vaststelling jaarverslag met negatief resultaat over 2018-2019
- definitieve begroting 2019-2020
- actieplan met pakket aan besparingsmaatregelen
- verklaring van de kascommissie

Leden kunnen tot uiterlijk zondag 15 december zelf agenda-onderwerpen inbrengen. Agendapunten kunt u mailen naar [email protected] De definitieve agenda wordt bij aanvang van de vergadering vastgesteld. 

Op de vergaderingen wordt een handout van het jaarverslag en de definitieve begroting 2019-2020 uitgereikt. De concept jaarrekening is te vinden in het besloten deel van de website.

Heeft u vragen over de agenda, de notulen of het jaarverslag, dan kunt u die mailen naar [email protected] 

Tot de 18e december!

Marten van Vliet
voorzitter
Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram