header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering op woensdag 26 juni

Nieuws afbeelding 24-6-2019
De algemene ledenvergadering is vastgesteld op woensdag 26 juni. Aanvang 20:00 uur in het clubhuis van HBS. U bent van harte welkom, de deuren openen om 19:30 uur.

In de ledenvergadering van 19 december 2018 deed het bestuur verslag van het reilen en zeilen van de vereniging in het seizoen 2017-2018. In deze bijeenkomst werd onder meer besproken:

- vaststelling jaarverslag 2017-2018
- definitieve begroting 2018-2019
- verklaring van de nieuwe kascommissie
- oprichting Steunstichting Lustrumactiviteiten

De nog goed te keuren notulen van de ledenvergadering van 19 december 2018 zijn reeds beschikbaar in het besloten gedeelte van de website van HBS in de map Documenten, de submap Notulen ALV.  De presentaties van 19 december zijn te vinden in de map Presentaties ALV.
 
In de bijlage van dit bericht vindt u de voorlopige agenda van de ALV van woensdag 19 december. Op de agenda staat centraal:

- voorlopig resultaat seizoen 2018-2019
- begroting voor seizoen 2018-2019
- voorstel contributies zaal en veld seizoen 2019-2020

Leden kunnen tot uiterlijk zondag 23 juni zelf agenda-onderwerpen inbrengen. Agendapunten kunt u mailen naar [email protected] De definitieve agenda wordt bij aanvang van de vergadering vastgesteld. 

Op de vergaderingen wordt het contributievoorstel en de begroting voor 2019-2020 uitgereikt. 

Heeft u vragen over de agenda, de notulen of het jaarverslag, dan kunt u die mailen naar [email protected] 

Tot de 26e juni!

Marten van Vliet
voorzitter
Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram