header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

HBS werkt aan haar toekomst

Nieuws afbeelding 17-4-2019
Ook al ben je 100 jaar, achterover hangen en alles bij het oude laten is nooit een optie. En dus zijn we bij HBS bezig met de toekomst van onze club. We willen een uitdagende en veilige omgeving blijven bieden waarin onze leden zich naar eigen keuze maximaal kunnen ontwikkelen.

Is dat wel zo en wat betekent dat voor de toekomst? Een groep betrokken leden heeft zich er de afgelopen periode samen met de technische staf en het bestuur over gebogen en een aantal zaken opgepakt die ze voor verbetering vatbaar vonden. 

Uitgangspunt is dat we een typische familieclub zijn met een prima top. Het een kan niet zonder het ander. Toch hebben we de afgelopen jaren te weinig aandacht besteed aan de breedte-teams. En daar doen we nu iets aan.

Betere balans top en breedte
Om top en breedte beter met elkaar in balans te houden, hebben we ons beleid voor het samenstellen van de teams aangescherpt en de communicatie daarover verbeterd (binnenkort ziet iedereen daar het resultaat van). Aan het begin van het seizoen zijn er voortaan teamstarts voor zowel top- als breedte-teams. De coaches van de breedte-teams worden intensiever begeleid bij de uitvoering van hun taak. Voor de breedte-senioren en de trimmers komen er (weer) eigen elftalcommissies die hun belangen beter gaan behartigen dan tot nu toe het geval is.

Doorstromen
Voor onze top hebben we als ambitie gesteld dat Heren 1 en Dames 1 minimaal in de overgangsklasse spelen met als streven het behalen van de play-offs om een overgang naar de promotieklasse te realiseren. In beide teams willen we voldoende spelers met een HBS-achtergrond hebben (we streven naar een doorstroom naar D1 en H1 van 2 spelers uit de eigen jeugd per seizoen). Om dit te realiseren zullen H2 en D2 minimaal in de reserve overgangsklasse moeten spelen en de A-en B-jeugd in de super A en B. Ook in de jeugdcompetities in brede zin zullen we een rol van betekenis moeten spelen, daarbij ondersteund door een goed opgeleide breedte-tak.

Meer opleiding voor coaches en trainers
Om de kwaliteit van de trainingen te verhogen, is er meer opleiding en begeleiding voor de coaches en trainers, met specifiek meer aandacht voor het aanstellen en ondersteunen/opleiden breedtecoaches. De werving van coaches en trainers is dit jaar eerder gestart dan voorgaande jaren.

Denk en doe mee
Stap-voor-stap werken we aan onze toekomst, waarbij ieders inbreng van harte welkom is. Zo heeft de vrijwilligers- en jongste jeugdcommissie het introductieprogramma voor nieuwe leden vernieuwd, waardoor zij beter weten wat zij bij HBS kunnen verwachten en wat er van hen wordt verwacht. Ook werkt een aantal leden aan het verbeteren van de communicatie over het reilen en zeilen van de club, waarvan dit bericht een voorbeeld is en waarvoor ideeën van iedereen van harte welkom zijn. 

Mocht je andere ideeën hebben of je willen inzetten voor specifieke zaken waarvan je vindt dat het beter kan of anders moet, laat het dan weten, dan gaan we samen aan de slag.

Het bestuur van HBS

Reacties


Jetske Roodvoets

17-4-2019 @ 21:01:49 |Dat klinkt goed, Ben blij met deze insteek!

Maarten Kroese

17-4-2019 @ 23:25:54 |Uitstekende visie van een club met ambitie! Zowel naar attractief tophockey als naar verantwoordelijkheid nemen als familieclub! Iets wat we als HBS moeten blijven koesteren en blijven ontwikkelen en wat ons uniek maakt!

Reageer op het nieuws


Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram