header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

HBS werkt aan haar toekomst!

Nieuws afbeelding 30-1-2019
Wat voor vereniging is HBS over 5 jaar? Over 10 jaar? Over die vraag heeft een twintigtal betrokken leden en bestuursleden zich de afgelopen periode gebogen, daarbij ondersteund door de KNHB. 

We zien als vereniging dat de manier waarop mensen omgaan met sporten en het clubleven aan het veranderen is. Er is behoefte aan bijvoorbeeld meer flexibiliteit in het aanbod, zowel voor het sporten als het doen van vrijwilligerswerk. Om ons heen ontstaan interessante initiatieven die passen bij deze tijd: een gevarieerd trainingsaanbod, verschillende soorten (mini) competities, soms op een andere tijd of dag.

HBS wil zich blijven vernieuwen en als club een waardevolle rol blijven vervullen in het leven van onze (oud)leden en supporters, zodat zij een fijne tijd hebben bij HBS en ook met een plezierig gevoel aan die periode terug kunnen denken.

De afgelopen maanden hebben we in verschillende ledensamenstellingen met elkaar gekeken naar wie zijn we als HBS en wie willen we zijn of worden. Er zijn een drietal thema’s benoemd, waarin we die vernieuwing concreet willen oppakken:

1.De balans tussen breedte- en tophockey;
2.De manier waarop we omgaan met opleiden en trainen;
3.De HBS-identiteit en hoe we die concreet maken in onze cultuur en gedrag.

We gebruiken de maand februari om deze onderwerpen verder uit te werken met velen die actief betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de club. Eind februari willen we van start gaan met concrete acties. Bijvoorbeeld op het terrein van het trainingsaanbod, het opleiden van trainers en coaches, een introductieprogramma voor nieuwe leden en activiteiten voor vrijwilligers.

We houden jullie op de hoogte!

Met een sportieve groet,

Het bestuur MHCHBS

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram