header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Contributies 2018-2019 al voldaan?

Nieuws afbeelding 23-1-2019 Helaas......

Bij controle van de contributies blijkt dat er toch een aantal leden zijn die hun contributie of een deel ervan nog niet hebben betaald.

Komende week zullen deze leden worden aangeschreven om dit alsnog te voldoen.
Dit kan met het namens HBS, eerder ontvangen betaalverzoek van ClubCollect of zelf rechtstreeks overmaken naar het banknummer van HBS, NL47 RABO 0118 3416 34 met vermelding van je lidnummer.

Kijk even na of je aan je verplichtingen hebt voldaan.,

Namens de penningmeester,
Manja Valkenberg

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram