header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Maak HBS nog duurzamer: meld je aan voor de commissie 'Duurzaamheid'!

Nieuws afbeelding 4-4-2019
Wij zijn op zoek naar nieuwe commissieleden die zitting willen nemen in de 'Commissie Duurzaamheid', een door HBS en Stichting Exploitatie & Accommodatie (SEAH)  ingestelde commissie. 

De commissie heeft in de afgelopen twee jaar stevige stappen gezet om een van de duurzaamste hockeyverenigingen te worden in de regio. Zo is begin 2019 de Led-installatie op veld 1 en 3 in gebruik genomen worden. 
Daarnaast zijn talrijke kleine stappen gezet: herbruikbare limonade bekers, circulaire verpakking voor koffie, hergebruik koffieresten, papieren rietjes, sproeiprotocol (waterbesparing), rookvrij maken vereniging, efficiëntere afstemming luchtventilatie en verwarming clubhuis en dranger op de tussendeur. Deze initiatieven dragen bij aan het programma Climate-Make-Over waar HBS aan deelneemt en subsidie voor heeft ontvangen.

Er liggen nog genoeg kansen om duurzamer te worden, bijvoorbeeld door het voorkomen van voedselverspilling, of met een groen en gezond assortiment, lokale inkoop van (horeca)producten, bewust aanbod van snoep. Maar denk ook aan zonnepanelen, afvalmanagement, retoursystemen of hergebruik van hockeymaterialen,

Twee van de drie leden van de commissie stoppen nu. Voorzitter Hans Piera is inmiddels toegetreden tot de SEAH en als bestuurslid verantwoordelijke voor het clubhuis en Flip Dötze stort zich op het coachen van zijn kinderen. Peter Wiers blijft beschikbaar als adviseur. Er heeft zich al 1 kandidaat aangemeld.

De commissie Duurzaamheid heeft tot taak om deugdelijk onderbouwde voorstellen te ontwikkelen die leiden tot een (nog beter) duurzaam gebruik van de club, dan wel het op andere wijze verduurzamen van de bedrijfsvoering.  
De door commissie ontwikkelde voorstellen dienen tevens te voorzien in een aantoonbaar (beter) rendement op de langere termijn, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van aanwezige subsidiemogelijkheden.  
Kennis en ervaring met betrekking tot het stand brengen van duurzame projecten strekt tot aanbeveling, evenals 'out of the box'- denken ook.

Binnenkort organiseert de gemeente een informatieavond op 8 mei. Heb je interesse om je in te zetten voor de duurzaamheid van onze vereniging meldt je dan voor 1 mei aan bij Marten van Vliet (voorzitter H.B.S; [email protected] mhchbs.nl) en/of  Hans Piera (bestuurlid SEAH, [email protected]), bij voorkeur onder toezending van een beknopte levensbeschrijving (c.v.).

Wij zien jullie reacties graag tegemoet!

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws


Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram