header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Prijzen bar van HBS per 1 januari 2019 aangepast

Nieuws afbeelding 3-1-2019
Ook HBS ontkomt er niet aan haar prijzen aan te passen aan de nieuwe BTW-tarieven die per 1 januari 2019 gelden. Daarnaast is het ook alweer 4 jaar geleden dat de laatste prijsaanpassingen voor de bar hebben plaatsgevonden. Tijdens de ledenvergadering in juni is deze maatregel al aangekondigd.

Voor een financieel gezonde exploitatie van onze bar zullen de prijzen met regelmaat aangepast moeten worden. Hierbij hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- waar mogelijk is de gezondere variant ook voordeliger, 
- HBS is geen commercieel horeca en moet voor onze leden betaalbaar blijven. 

Wij rekenen op jullie begrip. 
 
Met sportieve groet namens de Stichting Exploitatie & Accommodatie HBS (SEAH), 

Floortje Schilderinck & Piet van Stijn

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram