header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

UPDATE: ALV op woensdag 19 december: jaarverslag 2017-2018

Nieuws afbeelding 16-12-2018
De algemene ledenvergadering is in juni vastgesteld op woensdag 19 december. Aanvang 20:00 uur in het clubhuis van HBS. U bent van harte welkom, de deuren openen om 19:30 uur.

In de ledenvergadering van 27 juni 2018 deed het bestuur verslag van het reilen en zeilen van de vereniging in het seizoen 2017-2018. In deze bijeenkomst werd onder meer besproken:

- voorlopig resultaat seizoen 2017-2018
- voorlopige begroting voor seizoen 2018-2019
- voorstel contributies zaal en veld seizoen 2017-2018

De nog goed te keuren notulen van de ledenvergadering van 27 juni 2018 en van de ingelaste vergadering van 8 oktober 2018 zijn nu beschikbaar in het besloten gedeelte van de website van HBS in de map Documenten, de submap Notulen ALV.  De presentaties van 27 juni  zijn te vinden in de map Presentaties ALV.
 
In de bijlage van dit bericht vindt u de voorlopige agenda van de ALV van woensdag 19 december. Op de agenda staat centraal:

- vaststelling jaarverslag 2017-2018
- definitieve begroting 2018-2019
- verklaring van de nieuwe kascommissie
- oprichting Steunstichting Lustrumactiviteiten

Op de ingelaste ALV van 8 oktober zijn, Julia van Eerden en Rob Litjens benoemd als de nieuwe kascommissie leden. Zij volgen Frank de Smit en Martijn Snijder op die de kascommissie 3 jaar onder hun hoede hadden. 

Op deze bijeenkomst werd ook Tanja Wilhelm benoemd als bestuurslid ABCD. Zij neemt deze portefeuille over van Jan Pool, die zich gaat concentreren op de Jongste Jeugd en de organisatie van de lustrumactiviteiten.

Leden kunnen tot uiterlijk zondag 16 december zelf agenda-onderwerpen inbrengen. Agendapunten kunt u mailen naar [email protected] De definitieve agenda wordt bij aanvang van de vergadering vastgesteld. 

Op de vergaderingen wordt een samenvatting van het jaarverslag 2017-2018 uitgereikt. Deze verkorte versie van het concept jaarverslag is nu te vinden in het besloten gedeelte onder Documenten > Notulen ALV.

Heeft u vragen over de agenda, de notulen of het jaarverslag, dan kunt u die mailen naar [email protected] 

Tot de 19e december!

Marten van Vliet
voorzitter
Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram