header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Contributietarieven voor seizoen 2018-2019

Nieuws afbeelding 8-7-2018
Op de algemene ledenvergadering zijn de contributies voor het seizoen 2018-2019 vastgesteld en aangenomen. In doorsnee vind er een lichte indexering plaats van de contributietarieven voor alle ledencategorieën. Dit is binnen de bandbreedte die het bestuur conform een eerder aangenomen ALV-besluit kan toepassen.

De indexering is mede nodig vanwege een extra reservering die gemaakt wordt voor het eeuwfeest (in seizoen 2019-2020) en het feit dat  heren 1 in de Promotieklasse gaat spelen, als ook de aanleg van een nieuw hoofdveld en een extra kwart veld  brengen extra kosten met zich mee.

Het tarief voor de maandag- en woensdagtrimmers geldt voor 12 maanden, van 1 augustus tot 31 juli. Funkey, gaat om een cursus van 10 lessen, die starten in september en maart 2019. De andere tarieven zijn seizoenstarieven.

De zaalhockeytarieven blijven gedifferentieerd al naar gelang de grootte van het team. Wel wordt er nu een bandbreedte van trainingen aangeboden van 5-7 trainingen of 8 of meer. Voor elke groep geldt 1 tarief (of je nu 5, 6 of 7 trainingen krijgt of 8, 9, 10).

In alle tarieven is de eenmalige inning van Club Collect van euro 1,50 verdisconteerd.

Het volledige contributie-overzicht is terug te vinden in de bijlage van dit bericht.

Vragen over de contributietarieven kunnen gesteld worden aan [email protected] 

Het bestuur van mhc HBS
Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram