header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

HBS gaat samenwerken met Club Collect voor contributie-inning

Nieuws afbeelding 8-7-2018
Vanaf seizoen 2018-2019 gaat HBS samenwerken met Club Collect voor de inning van onze contributies. Deze partij voert al de contributie-inning voor een groot aantal sportverenigingen in deze regio. 

Tijd, aandacht en de kosten van de inning van de contributie zijn een toenemende zorg geweest voor het bestuur de afgelopen jaren. De vrijwilligers die bij dit proces betrokken zijn, werden daarmee onnodig zwaar belast. Redenen voor het bestuur om met Club Collect in zee te gaan.
 
De kosten van inning van contributies door Club Collect zijn overzichtelijk:

Éénmalig wordt €1,50 per seizoen per lidmaatschap betaald. Dit bedrag is verdisconteerd in de contributietarieven voor seizoen 2018-2019 die zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 27 juni jongstleden.
Bij termijnbetalingen wordt er een toeslag berekend van € 3,50 per termijn. 
De kosten bij stornering - 3,50 per stornering - worden verhaald bij de leden die storneren. Bij de huidige werkwijze betaalde HBS hiervoor bankkosten.

Samengevat: snelle en correcte betaling door leden voorkomt dus extra kosten. 

Indien er nog vragen zijn over de inning van de contributie dan kunt u die stellen per mail: [email protected]

De te innen contributie wordt in september door HBS aangeboden aan Club Collect. De leden ontvangen dan de factuur/incasso aankondiging van Club Collect namens HBS. De definitieve incasso data worden nader bekendgemaakt.

Voor meer informatie over Club Collect kunt u vinden op deze website: www.clubcollect.com
Het bestuur van mhc HBS

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram