header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

ALV woensdag 27 juni: voorlopig resultaat en begroting 2018-2019

Nieuws afbeelding 20-6-2018
De algemene ledenvergadering is vastgesteld op woensdag 27 juni. Aanvang 20:30 uur in het clubhuis van HBS. U bent van harte welkom, de deuren openen om 20:00 uur.

In de ledenvergadering van 24 januari 2018 deed het bestuur verslag van het reilen en zeilen van de vereniging in het seizoen 2016-2017. In deze bijeenkomst werd onder meer besproken:

- vaststelling jaarverslag 2016-2017
- verklaring kascommissie over verslagjaar

Verder namen we op deze bijeenkomst afscheid van de twee leden van de kascommissie, Frank de Smit en Martijn Snijder. Hun opvolgers zijn inmiddels geworven.

De nog goed te keuren notulen van de ledenvergadering van 24 januari 2018 zijn beschikbaar in het besloten gedeelte van de website van HBS in de map Documenten, de submap Notulen ALV.  De presentaties van 24 januari  zijn te vinden in de map Presentaties ALV.
 
In de bijlage van dit bericht vindt u de voorlopige agenda van de ALV van woensdag 27 juni. Op de agenda staat centraal:

- voorlopig resultaat seizoen 2017-2018
- voorstel contributies zaal en veld seizoen 2018-2019
- voorlopige begroting voor seizoen 2018-2019

Leden kunnen tot uiterlijk maandag 25 juni zelf agenda-onderwerpen inbrengen. Agendapunten kunt u mailen naar [email protected] De definitieve agenda wordt bij aanvang van de vergadering vastgesteld. 

Op de vergaderingen wordt een samenvatting van de presentatie uitgereikt. Ter illustratie, de verkorte versie van het concept jaarverslag 2016-2017 is te vinden in het besloten gedeelte onder Documenten > Notulen ALV.

Heeft u vragen over de agenda, de notulen of het jaarverslag, dan kunt u die mailen naar [email protected] 

Tot de 27e juni
 
Marten van Vliet
voorzitter
Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram