header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

HBS en de gemeenteraadsverkiezingen

20-3-2018

Het bestuur van HBS zou willen dat de volgende gemeenteraad van Bloemendaal positiever staat tegenover sport en sportclubs. De afgelopen jaren heeft zij weinig steun ervaren voor HBS bij veel politieke partijen.


Vandaag, 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente Bloemendaal is een belangrijke partner voor onze club die in zaken als de aanleg van een extra (half) kunstgrasveld, het aantal feesten, de sluitingstijd van die feesten, de huurprijs van ons complex, de parkeersituatie en het ondersteunen van onze club door subsidies een belangrijke stem hebben. De samenstelling van de gemeenteraad is dus belangrijk voor onze club.


We zijn een bloeiende vereniging. Ieder jaar krijgen we bij de jongste jeugd veel meer aanmeldingen dan we kunnen plaatsen. Ons trainingsschema zit dan ook helemaal vol. Er kan geen training meer bij. Ook op de zaterdag kan er geen wedstrijd meer bij. Noodgedwongen moeten onze breedteteams op gras spelen of bij een andere club.


Het liefst willen we daarom een vierde kunstgrasveld aanleggen. De aanvraag daarvoor is een aantal jaren geleden afgewezen door de gemeente. Het cultuurhistorisch belang van het grasveld aan de Brederodelaan (veld 5) werd groter gevonden door de gemeenteraad dan het sportieve belang van onze club en de mogelijkheid om te kunnen hockeyen dicht bij huis van onze jeugd. Dat is door ons te vergeefs tot en met de Hoge Raad bestreden.

Om toch enige ruimte in ons speel- en trainingsschema te krijgen hebben we vervolgens de aanleg van een half kunstgrasveld in het verlengde van veld 2 aangevraagd. Die procedure heeft drie jaar (!) geduurd. In de uiteindelijke stemming stemden de VVD, Groen Links (coalitiepartijen), Liberaal Bloemendaal, Hart voor Bloemendaal en het  CDA tegen het afgeven van een verklaring van geen bezwaar (zoals dat heet). De PvdA stemde voor, D66 stemde verdeeld en één VVD-er was uiteindelijk voor. Kennelijk vindt een groot deel van de Bloemendaalse politiek dat het aanleggen van een sportveld op een sportcomplex niet kan.


Hoewel er een Sportnota van de gemeente ligt waarin de nadruk wordt gelegd op de zelfstandigheid van verenigingen en het optimaal benutten van sportvoorzieningen bleek het merendeel van de gemeenteraad toch vooral te vinden dat HBS (en de andere hockeyclubs in Bloemendaal) veel overlast veroorzaakt (parkeren, feesten en het knallen van ballen in de goals). Er zijn onzinnige voorstellen gedaan dat HBS en andere clubs alleen maar Bloemendalers zou moeten toelaten als lid. Alsof wij geen regionale functie zouden hebben. En alsof Bloemendalers geen gebruik zouden maken van tal van Haarlemse of Heemsteedse voorzieningen. 


Ook in de nieuwe sportnota wordt meer aandacht besteed aan de overlast die wij en andere clubs zouden veroorzaken dan aan het plezier dat onze (jeugd)leden, ouders en grootouders beleven aan een gezonde sport en aan elkaar ontmoeten op HBS.


Als bestuur zouden we daarom graag een gemeenteraad zien in Bloemendaal die positiever staat tegenover sport en sportclubs. Wellicht dat je dit laat mee wegen in het stemhokje aanstaande woensdag. Wij wensen je een verstandige keuze toe!


Bestuur  

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws


Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram