header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

ALV woensdag 24 januari: vaststelling jaarverslag seizoen 2016-2017

Nieuws afbeelding 21-1-2018
De algemene ledenvergadering is vastgesteld op woensdag 24 januari. Aanvang 20:00 uur in het clubhuis van HBS. U bent van harte welkom, de deuren openen om 19:30 uur.

In de ledenvergadering van 28 juni 2017 deed het bestuur verslag van het reilen en zeilen van de vereniging in het seizoen 2016-2017. In deze bijeenkomst werd onder meer besproken:

- voorlopig resultaat seizoen 2016-2017
- voorlopige begroting voor seizoen 2017-2018
- voorstel contributies zaal en veld seizoen 2017-2018

Verder namen we op deze bijeenkomst afscheid van secretaris Alice Binnendijk en traden de nieuwe secretaris Florisca Neut en penningmeester Ton Kraak aan.

De nog goed te keuren notulen van de ledenvergadering van 28 juni 2017 zijn beschikbaar in het besloten gedeelte van de website van HBS in de map Documenten, de submap Notulen ALV.  De presentaties van 28 juni  zijn te vinden in de map Presentaties ALV.
 
In de bijlage van dit bericht vindt u de voorlopige agenda van de ALV van woensdag 24 januari. Op de agenda staat centraal:

- vaststelling jaarverslag 2016-2017
- verklaring kascommissie

De twee leden van de kascommissie, Frank de Smit en Martijn Snijder nemen na 3 jaar afscheid. Aan hun opvolging wordt gewerkt.


Leden kunnen tot uiterlijk zondag 21 januari zelf agenda-onderwerpen inbrengen. Agendapunten kunt u mailen naar [email protected] De definitieve agenda wordt bij aanvang van de vergadering vastgesteld. 


Op de vergaderingen wordt een samenvatting van het jaarverslag 2016-2017 uitgereikt. Deze verkorte versie van het concept jaarverslag is te vinden in het besloten gedeelte onder Documenten > Notulen ALV.


Heeft u vragen over de agenda, de notulen of het jaarverslag, dan kunt u die mailen naar [email protected] 


Tot de 24e

 
Marten van Vliet
voorzitter
Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram