header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Jeugd ABC11D

Jongens A3 en JA4 gaan samen

15-9-2017

De teams van jongens A3 en A4 worden na dit weekend samengevoegd. 

Bij de start van de voorcompetitie werd HBS helaas geconfronteerd met een aantal niet te voorziene opzeggingen in de JA4. De bezetting van dit team kromp uiteindelijk tot 10 spelers. De ABCD-commissie heeft met alle betrokken coaches en managers gesproken om een oplossing te vinden. Een ‘leuke’ oplossing, die alle problemen zou oplossen, bleek er niet te zijn.

De club heeft daarom besloten de JA3 en JA4 samen te voegen. Spelers uit beide teams zijn hiervoor herplaatst naar JA2, JB3 en JH1. Voor een aantal spelers is deze herindeling een teleurstelling. Begrijpelijk, het is geen gemakkelijke opgave, maar toch vragen we hen deze teleurstelling sportief te incasseren. 

JA3 en JA4 spelen in de huidige samenstelling zaterdag hun laatste wedstrijd. Bij de bond is toestemming gevraagd JA4 op te heffen. Alle betrokken coaches, managers en spelers zijn woensdagavond geïnformeerd en hebben de nieuwe teamindeling ontvangen. We konden ons voorstellen dat er nog vragen zijn of kritiek. Om die reden hebben we alle betrokkenen de gelegenheid geboden om op donderdagavond 14 september verder te praten met Jan Pool, bestuurslid breedte en Arthur Sernee, lid technische staf in het clubhuis. Ruim 15 mensen hebben hiervan gebruik gemaakt.
We zullen met elkaar in gesprek blijven om de samenvoeging voor iedereen zo ‘goed’ mogelijk te laten verlopen.

Jeugd

Senioren

Sponsoren

Facebook

Instagram