header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Jeugd ABC11D

De komende weken doortrainen met jouw nieuwe team

Nieuws afbeelding 11-6-2017
Aan alle spelers van de breedteteams.

Als ABCD commissie hebben we ons ingezet om jullie, net als vorig jaar, de gelegenheid te geven om nog lekker drie weken door te trainen met je nieuwe team. De technische staf heeft velden geregeld, schema’s gemaakt en trainers beschikbaar gesteld en hiervoor zijn door HBS extra kosten gemaakt.


We ontvangen nu helaas berichten dat bij een aantal teams de opkomst dermate laag is dat er nauwelijks sprake kan zijn van het geven van een training en het elkaar vast leren kennen. We willen jullie vragen om te komen trainen. Anders gaan de resterende trainingsuren naar teams die wel fanatiek zijn en graag twee keer trainen. En zijn we genoodzaakt te overwegen om dit onderdeel volgend jaar te schrappen uit het ABCD breedteprogramma. We doen dit natuurlijk liever niet.


Sportieve groet, namens de Technische Staf en ABCD commissie


Tanja Wilhelm
voorzitter ABC11D commissie
Jeugd

Senioren

Sponsoren

Facebook

Instagram