header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

ALV: woensdag 28 juni vaststelling contributies en afscheid secretaris

Nieuws afbeelding 25-6-2017
De algemene ledenvergadering is woensdag 28 juni. Aanvang 20:30 uur in het clubhuis van HBS. U bent van harte welkom, de deuren openen om 20:00 uur.


In de ledenvergadering van 22 maart 2017 deed het bestuur verslag van het reilen en zeilen van de vereniging in het seizoen 2015-2016. In deze bijeenkomst werd onder meer besproken:
  • het concept jaarverslag van het seizoen 2015-2016 
  • het verslag van de kascommissie
  • definitieve begroting voor seizoen 2016-2017
  • decharge en aftreden van penningmeester Erwin Melger 

Ook maakte de lustrumcommissie zijn plannen bekend en hield Eefje Swinkels een pleidooi voor een rookvrij HBS.
 
De nog goed te keuren notulen van de ledenvergadering van 22 maart 2017 zijn beschikbaar in het besloten gedeelte van de website van HBS in de map Documenten, de submap Notulen ALV.  De presentaties van 22 maart zijn te vinden in de map Presentaties ALV.
 
In de bijlage van dit bericht vindt u de voorlopige agenda van de ALV van woensdag 28 juni. Op de agenda staat onder meer:

- aftreden en afscheid secretaris Alice Binnendijk
- aantreden penningmeester Ton Kraak en secretaris Florisca Neut
- benoeming 2e termijn voorzitter Marten van Vliet


- voorlopig resultaat seizoen 2016-2017
- voorlopige begroting voor seizoen 2017-2018
- voorstel contributies zaal en veld seizoen 2017-2018


Leden kunnen tot uiterlijk zondag 25 juni zelf agenda-onderwerpen inbrengen. 


Agendapunten kunt u mailen naar [email protected] De definitieve agenda wordt bij aanvang van de vergadering vastgesteld. 


Op de vergaderingen zullen handouts van het voorlopig resultaat 2016-2017 en de begroting 2017-2018.alsmede de contributies worden uitgereikt.


Heeft u vragen over de agenda, de notulen of het jaarverslag, dan kunt u die mailen naar [email protected] 


Tot eind juni!

 
Marten van Vliet
voorzitter
Bijlage

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws


Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram