header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Jeugd ABC11D

Samenstellen HBS breedte- en selectieteams ABCD seizoen 2017-2018

Nieuws afbeelding 1-5-2017
Dit seizoen worden de samenstelling van de breedte- en selectieteams (ABCD) en de periode van doortrainen op een vergelijkbare manier vormgegeven als vorig jaar. Een verandering is dat de D-lijn vanaf augustus, net als de ABC-lijnen, gaat vallen onder Technisch Directeur Jeroen Tuininga. Hij is samen met Robbert Zevalkink verantwoordelijk voor de samenstelling van de D-teams. In deze toelichting informeren we jullie over het proces van de teamindelingen en de belangrijkste data.


ABCD breedteteams 
Op basis van de evaluaties van de coaches en trainers wordt een teamindeling gemaakt door de ABCD-coördinator van de lijn in nauwe samenwerking met de Technisch Directeur en de betreffende Technisch Coördinator. Bij de teamindeling wordt, als het mogelijk is, rekening gehouden met de voorkeur om bij een vriend/vriendin in het team te komen (spelers worden dan samen ingedeeld op het niveau van de minst goede speler). Deze voorkeur moet vooraf worden aangegeven bij de ABCD-coördinator van de eigen lijn. 

De ABCD-breedteteams trainen in hun nieuwe samenstelling vanaf dinsdag 6 juni in principe drie weken door met minimaal één training/(onderlinge) wedstrijd per week. Als een team niet in zijn geheel doortraint, worden teams samengevoegd. 


ABCD selectieteams
De ervaring heeft geleerd dat het voor spelers prettiger is om tijdig te weten of ze in een selectieteam komen, of dat ze er niet voor in aanmerking komen. Dit voorkomt onnodige teleurstellingen. Daarom worden spelers uitgenodigd om selectie te doen voor het eerste team OF voor het tweede team. Spelers worden alleen uitgenodigd als de technische staf ook daadwerkelijk denkt dat zij in aanmerking komen voor het betreffende team. 

De periode van definitieve selectie vindt plaats gedurende een doortrainperiode van in principe drie weken en start maandag 29 mei. In ieder van die weken zijn er minstens twee trainingen per week en wordt geprobeerd een aantal oefenwedstrijden te plannen. Het streven is zo snel mogelijk in definitieve selecties te trainen. Er zijn dan afvallers van het 1e naar het 2e team en van het 2e team naar een breedteteam. Bij de samenstelling van de breedteteams wordt hier rekening mee gehouden.


Samenstelling D teams
De samenstelling voor de D-teams wijkt in de voorbereiding op de drie weken doortrainen iets af van de ABC. De ‘D’s’ starten hun selectie in een grote groep. Die groep bestaat uit alle huidige eerste jaars D en alle 2e jaars E. Deze eerste selectietrainingen hebben plaatsgevonden op 12 en 19 april. Hierna is een goed beeld aanwezig van het onderlinge niveau en kunnen de voorselecties en breedteteams worden samengesteld. 
Om te hoge verwachtingen te voorkomen: Er is maar een beperkt aantal plaatsen in de selectie- teams beschikbaar. Een deel van de huidige D spelers wordt namelijk 2e jaars en zij blijven nog een jaar in de D-lijn spelen. Het is dus mogelijk dat kinderen uit bijvoorbeeld de E2 in een breedteteam D4 geplaatst worden. Het is ook mogelijk dat kinderen uit de huidige D-selectie in een breedteteam gaan spelen vanwege bijvoorbeeld sterke E-spelers.


Geen extra selectieteams in de C en/of D-lijn
In de praktijk van het afgelopen seizoen is gebleken dat het op dit moment bij HBS niet haalbaar is om een volwaardig extra derde selectieteam te formeren in de C- en/of D-lijn. Voor het seizoen 2018-2019 wordt dit opnieuw bekeken. 

 
Het samenstellen van de voorselecties
Gedurende het gehele seizoen wordt voldoende kennis en ervaring opgebouwd om spelers te selecteren en de breedteteams evenwichtig samen te stellen. De technische staf heeft in samenwerking met de ABCD-coördinatoren twee evaluatiemomenten per jaar met de breedtecoaches. De technische staf heeft die evaluatiemomenten ook met de trainers en zij hebben tussentijdse evaluaties met de coaches/trainers van de selectieteams. Uiteraard wordt ook informatie uit de gespeelde wedstrijden meegenomen bij het samenstellen van de teams. Om spelers uit verschillende teams en lijnen al vast met elkaar te zien spelen, zijn dit jaar na de winterstop een aantal maandagtrainingen gepland voor de ABC selecties. 

Om te kunnen trainen met kleine groepen op niveau en niet te veel mensen onnodig teleur te stellen is gekozen voor een voorselectie met een beperkt aantal spelers.


Wie worden uitgenodigd in de ABCD voorselectie?
Voor het 1e OF het 2e team van de A selecties kunnen worden uitgenodigd:
 1. 2e jaars B spelers uit de B1 en B2.
 2. 1e jaars A van het huidige A1 en A2.
 3. Opvallende 1e jaars A spelers en opvallende 2e jaars B spelers uit de breedteteams als er een reële verwachting bestaat dat zij in een selectieteam worden geplaatst.
 4. Aangemelde spelers van buitenaf krijgen op basis van eerder meetrainen/historie een kans om zich bij de eerste 5 van hun leeftijdsjaar te plaatsen. Deze spelers worden alleen uitgenodigd voor de selectie van het 1e team.

Voor het 1e OF het 2e team van de B selecties kunnen worden uitgenodigd:
 1. 2e jaars C spelers uit de C1 en C2. 
 2. 1e jaars B van het huidige B1 en B2.
 3. Opvallende 1e jaars B spelers en opvallende 2e jaars C spelers uit de breedteteams als er een reële verwachting bestaat dat zij in een selectieteam worden geplaatst.
 4. Aangemelde spelers van buitenaf krijgen op basis van eerder meetrainen/historie een kans om zich bij de eerste 5 van hun leeftijdsjaar te plaatsen. Deze spelers worden alleen uitgenodigd voor de selectie van het 1e team.

Voor het 1e OF het 2e team van de C selecties kunnen worden uitgenodigd:
 • 2e jaars D-spelers uit de D1 en D2.
 • 1e jaars C spelers van het huidige C1 en C2.
 • Opvallende 2e jaars D spelers en opvallende 1e jaars C spelers uit de breedteteams als er een reële verwachting bestaat dat zij in een selectieteam worden geplaatst.
 • Aangemelde spelers van buitenaf krijgen op basis van eerder meetrainen/historie een kans om zich bij de eerste 5 van hun leeftijdsjaar te plaatsen. Deze spelers worden alleen uitgenodigd voor de selectie van het 1e team. 

Voor het 1e OF het 2e team van de D selecties kunnen worden uitgenodigd:
 • 1e jaars D spelers van het huidige seizoen.
 • 2e jaars E vanuit de jongste jeugd. 
 • Aangemelde spelers van buitenaf krijgen op basis van eerder meetrainen/historie een kans om zich bij de eerste 5 van hun leeftijdsjaar te plaatsen.
 • Voor de trainingen op 12 en 19 april zijn alle spelers die komend seizoen in de D gaan spelen uitgenodigd.

Spelers die in de voorselectie zijn opgenomen ontvangen voor 28 mei een persoonlijke uitnodiging per mail van de technische staf.

 
Wat gebeurt er met spelers die ‘afvallen’?
Ook bij deze manier van selecteren vallen spelers af. Wie afvalt mag uiteraard teleurgesteld zijn. Wat we niet willen is onnodig teleurgestelde spelers, omdat ze niet correct geïnformeerd zijn of doordat onzorgvuldig met spelers is omgegaan. 
De onderstaande punten zijn daarom van belang: 
 1. Met de spelers van de huidige selectieteams, die mogelijk niet worden uitgenodigd voor het doortrainen in een van de selectieteams, is dit vooraf besproken in hun POP-gesprek. Dit wordt vastgelegd per mail. Ouders van de C- en D-jeugd ontvangen een cc van deze mail. 
 2. In de uitnodiging voor de voorselectie staat helder aangegeven hoe het proces van selecteren verloopt, inclusief wanneer spelers afvallen en hoe dat wordt gedaan. 
 3. Spelers worden, als ze afvallen tijdens de doortrainweken, persoonlijk door de trainer/coach cq. Technisch Directeur op de hoogte gebracht. Ze ontvangen hierover aansluitend een mail. De ouders van de C- en D-jeugd worden in een cc op de hoogte gebracht.
 4. De trainer/coach cq Technisch Directeur communiceert met de nieuwe coach wanneer de afgevallen speler zich bij zijn nieuwe team aansluit en wat de kwaliteiten van de speler zijn. De coach informeert zijn andere spelers hierover. Op deze manier wordt een landing voor de afgevallen speler in het nieuwe team vergemakkelijkt.


Bekendmaken teamindeling breedte- en selectieteams ABCD 
De teamindeling van de ABCD-breedteteams wordt op zondag 28 mei op de HBS-site bekend gemaakt, evenals de voorselecties voor de eerste en tweede teams. 

Net als vorig jaar kunnen spelers eventuele vragen/klachten via een vast format indienen. De vragen/klachten worden door de ABCD commissie i.s.m. met de technische staf eerst naast elkaar gelegd, dan worden mogelijke oplossingen besproken. Iedereen ontvangt een reactie. Dit kan een algemene reactie zijn, met waar nodig een individuele toelichting. 

De definitieve teamindeling van alle teams staat eind juni op de HBS-site na afloop van de doortrainperiode. Het is mogelijk dat de definitieve selecties van de JA en de MA pas in augustus bekend gemaakt worden. Dit heeft onder andere te maken met spelers die meetrainen voor een plek in Dames 1 en Heren 1 en deze selecties zijn pas in augustus definitief.

 
Belangrijke data komende periode ABCD breedte- en selectieteams 

vanaf mei
POP gesprekken selectieteams
vanaf 15 mei 
2e evaluatieronde breedteteams 
27 mei        
Laatste competitiedag jeugd
28 mei        
Bekendmaken ABCD breedteteams op de site en versturen uitnodigingen voorselectie 1e en 2e teams
Week 29 mei 
Start doortrainperiode ABCD selectieteams
Week 6 juni 
Start doortrainperiode ABCD breedteteams
18 juni        
Einde doortrainperiode ABCD selectieteams, in overleg trainen zij wellicht langer door
25 juni 
Einde doortrainperiode ABCD breedteteams
25 juni 
Definitieve selectieteams (A)BCD op de site
half augustus 
Definitieve A teams bekend

zomervakantie 22 juli -  4 september

21 augustusstart trainingen 1e teams ABC en voor wie thuis is start op 14 augustus
28 augustusstart trainingen 1e teams D 
4 septemberstart trainingen 2e teams ABCD en in overleg op 28 augustus
4 septemberstart trainingen breedteteams en in overleg op 2 september oefenwedstrijden 

2 septemberstart competitie topklasse ABC
9 septemberstart competitie 1e teams D, 2e teams, breedteteams
 

In de bijlage vinden jullie weer de op-de-ijskast-versie van de beschreven procedure.
Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren

Facebook

Instagram