header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Jeugd ABC11D

Dispensatie aanvragen voor seizoen 2017-2018 voor 1 mei

Nieuws afbeelding 23-4-2017
HBS hanteert, net als de KNHB, het uitgangspunt dat ‘jeugdleden zoveel mogelijk spelen in hun eigen leeftijdscategorie’. In principe wordt in iedere leeftijdscategorie maximaal 2 jaar gespeeld. Dit betekent dat alleen in speciale omstandigheden dispensatie kan worden aangevraagd en verleend om te spelen in een lagere leeftijdscategorie of dat een speler vervroegd door gaat naar een hogere categorie

Wanneer wordt wel en geen dispensatie verleend?


Als club dienen wij een verzoek in tot dispensatie bij de KNHB. De bond verleent de dispensatie op basis van een aantal gronden. 
  • Sociale of medische gronden (medische verklaring vereist);
  • Het ontbreken van een elftal in een bepaalde categorie.

De dispensatie wordt verleend voor 1 jaar en voor het spelen in een bepaald team.
De bond verleent per club aan maximaal drie jeugdspelers dispensatie. 

Er wordt géén dispensatie verleend voor spelers uitkomend in de:
  • Landelijke jeugdcompetitie
  • Super A, Super B, IDC-C
  • Topklasse, Sub Topklasse (In de Eerste klasse wordt zeer terughoudend dispensatie verleend) 


Wat te doen om dispensatie aan te vragen?


  • Schrijf als ouders een mail naar [email protected] of naar de ABCD-lijncoördinator met daarin: naam, geboortedatum, huidig team en reden voor het verzoek, inclusief een concrete onderbouwing.
  • Het verzoek wordt binnen 2 weken besproken in de ABCD-commissie.
  • De ouders en de betreffende speler worden per mail op de hoogte gebracht van het al dan niet honoreren van het verzoek. 
  • Het verzoek wordt namens het Bestuur van HBS bij de KNHB ingediend.
  • Voor 1 juni verwachten wij van de KNHB een definitief besluit en geven dit dan zo spoedig mogelijk door aan de aanvragers. 

Als bijlage 'een plak hem op de koelkastversie' van de dispensatieregeling.

Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren

Facebook

Instagram