header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

HERINNERING: ALV woensdag 22 maart: jaarverslag en afscheid penningmeester

Nieuws afbeelding 21-3-2017
De algemene ledenvergadering is woensdag 22 maart. Aanvang 20:00 uur in het clubhuis van HBS. U bent van harte welkom, de deuren openen om 19:30 uur.


In de ledenvergadering van 29 juni 2016 deed het bestuur verslag van het reilen en zeilen van de vereniging in het seizoen 2015-2016. In deze bijeenkomst werd onder meer besproken:

- voorlopig resultaat seizoen 2015-2016
- voorlopige begroting voor seizoen 2016-2017
- voorstel contributies seizoen 2016-2017

 
De nog goed te keuren notulen van de ledenvergadering van 29 juni 2015 zijn beschikbaar in het besloten gedeelte van de website van HBS in de map Documenten, de submap Notulen ALV.
De presentaties zijn te vinden in de map Presentaties ALV.
 
In de bijlage van dit bericht vindt u de voorlopige agenda van de ALV van woensdag 22 maart . Op de agenda staat onder meer:

  • het verslag van de ALV van 29 juni 2015,
  • het concept jaarverslag van het seizoen 2015-2016 
  • het verslag van de kascommissie
  • definitieve begroting voor seizoen 2016-2017
  • decharge en aftreden van penningmeester Erwin Melger 
Ook laat de lustrumcommissie zich horen en houdt Eefje Swinkels een pleidoor voor een rookvrij HBS.

Leden kunnen tot uiterlijk zondag 19 maart zelf agenda-onderwerpen inbrengen. Het concept jaarverslag is te vinden in het besloten gedeelte van de website onder notulen ALV.


Agendapunten kunt u mailen naar [email protected] De definitieve agenda wordt bij aanvang van de vergadering vastgesteld. 


Op de vergaderingen zullen handouts van het jaarverslag 2015-2016 worden uitgereikt.


Heeft u vragen over de agenda, de notulen of het jaarverslag, dan kunt u die mailen naar [email protected] 


Tot in de lente!

 
Marten van Vliet
voorzitter
Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram