header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

ALV op woensdag 6 april: vervanging kunstgrasvelden KG1, 2 en 3

Nieuws afbeelding 5-4-2016

Het bestuur van HBS heeft voor woensdag 6 april een algemene ledenvergadering uitgeschreven om de leden instemming te vragen voor de vervangingsinvesteringen in de kunstgrasvelden van onze vereniging. De vergadering vangt aan om 20:00 uur in het clubhuis.

U bent van harte welkom, de deuren openen om 19:30 uur. Na afloop van de ledenvergadering is er een borrel.


Het bestuur legt aan de leden een aantal scenario's voor om de huidige velden (KG1, KG2 en KG3) te vervangen door watervelden. Naast de fasering van de vervanging worden de kostenscenario's en de financiĆ«le consequenties voor de leden uitgebreid doorgenomen. Het bestuur zal haar voorkeur uitspreken voor één van de besproken scenario's.


De presentatie en de financiƫle doorrekening zullen na Tweede Paasdag in het besloten gedeelte van de website beschikbaar worden gesteld. Hiervan zal een mededeling op deze website worden gedaan.

--

In de afgelopen ledenvergadering van zondag 10 januari 2016 deed het bestuur verslag van het reilen en zeilen van de vereniging in het seizoen 2014-2015.In deze bijeenkomst werd onder meer besproken:

  • het verslag van de ALV van juni 2015
  • het jaarverslag van het seizoen 2014-2015
  • het verslag van de kascommissie
  • definitieve begroting voor seizoen 2015-2016
  • benoeming bestuursleden Maarten Wieringa (tophockey ad interim), Lisette van Dee (bestuurslid breedtehockey senioren) en Jan Pool (bestuurslid breedtehockey junioren).


De nog goed te keuren notulen van de ledenvergadering van januari 2016 zijn beschikbaar in het besloten gedeelte van deze website in de map Documenten, de submap Notulen ALV. De presentaties zijn te vinden in de map Presentaties ALV.In de bijlage van dit bericht vindt u de voorlopige agenda van de ALV van woensdag 6 april

Op de agenda staat woensdag 6 april twee onderwerpen centraal:

 

  • Scenario's vervanging kunstgrasvelden
  • Keuze voor vervangingsscenario en daarmee samenhangende investeringen

 


Leden kunnen tot uiterlijk zondag 3 april agenda-onderwerpen inbrengen. Agendapunten kunt u mailen naar [email protected] De definitieve agenda wordt bij aanvang van de vergadering vastgesteld.

Op de vergaderingen worden hand outs van de scenario's uitgereikt.


Heeft u vragen over de agenda, de notulen of het jaarverslag, dan kunt u die mailen naar [email protected]

Graag tot woensdag 6 april.


Marten van Vliet
voorzitter

Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram