header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op zondag 10 januari

Nieuws afbeelding 8-1-2016
De algemene ledenvergadering is op zondag 10 januari 2016 aanstaande in het clubhuis van HBS. De vergadering vangt aan aan om 14:00 uur.

 
U bent van harte welkom, de deuren openen om 13:30 uur. Na afloop van de ledenvergadering zal de nieuwjaarsborrel plaatsvinden.


In de ledenvergadering van juni 2015 deed het bestuur verslag van het reilen en zeilen van de vereniging in het seizoen 2013-2014.In deze bijeenkomst werd onder meer besproken:


- voorlopig resultaat seizoen 2014-2015
- voorlopige begroting voor seizoen 2015-2016
- voorstel contributies seizoen 2015-2016
- verplichte automatische incasso contributies
- investeringsvoorstel zaalhockey
 

De nog goed te keuren notulen van de ledenvergadering van juni 2015 zijn nu beschikbaar in het besloten gedeelte van deze website in de map Documenten, de submap Notulen ALV. De presentaties zijn te vinden in de map Presentaties ALV.
 

In de bijlage van dit bericht vindt u de voorlopige agenda van de ALV van zondag 10 januari 


Op de agenda staat onder meer:

  • het verslag van de ALV van juni 2015,
  • het jaarverslag van het seizoen 2014-2015 
  • het verslag van de kascommissie
  • definitieve begroting voor seizoen 2015-2016
  • benoeming bestuursleden Maarten Wieringa (tophockey ad interim), Lisette van Dee (bestuurslid breedtehockey senioren) en Jan Pool (bestuurslid breedtehockey junioren).

Leden kunnen tot uiterlijk vrijdag 8 januari zelf agenda-onderwerpen inbrengen. Het concept jaarverslag is te vinden in het besloten gedeelte van de website onder notulen ALV.


Agendapunten kunt u mailen naar [email protected] De definitieve agenda wordt bij aanvang van de vergadering vastgesteld. 


Op de vergaderingen zullen handouts van de begroting 2015-2016 en het jaarverslag 2014-2015 worden uitgereikt.


Heeft u vragen over de agenda, de notulen of het jaarverslag, dan kunt u die mailen naar [email protected] 


Alvast een bruisende jaarwisseling!

 
Marten van Vliet
voorzitter

Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram