header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

HBS dient aanvraag in voor aanleg half kunstgrasveld (KG5)

Nieuws afbeelding 16-7-2015 De vereniging en de stichting (mhc HBS en de SEAH) hebben op 15 juli gezamenlijk een aanvraag ingediend bij de gemeente Bloemendaal voor de aanleg van een half kunstgrasveld (KG5). 

Met de aanvraag hoopt HBS iets meer lucht te krijgen in de planning van de jeugdwedstrijden op zaterdag en de start- en eindtijden van de trainingen. Ook biedt het mogelijkheden om het G-hockey en Funkey-hockey voor de allerjongsten beter te faciliteren. 

De vereniging verwacht geen extra leden aan te zullen nemen. Dit komt doordat de bond vanaf komend seizoen meer ruimte (in tijd) eist voor voor wedstrijden op semiwater velden (in verband met sproeien. Daarnaast is HBS gedwongen - door de regionale competitie - versneld een overgang van zestallen naar elftallen door te voeren. Dit betekent ook minder veldcapaciteit, immers 8-tallen spelen op een half veld, 11-tallen op een heel. Het maximaal aantal te spelen wedstrijden op 1 veld op 1 dag is dan ook beperkt vanwege de vaste begin- en eindtijden die de hockeybond verplicht vaststelt.

Het veld komt te liggen aan de kopse kant van veld 3. Het zand ingestrooid kunstgrasveld krijgt geen verlichting en wordt omzoomd met een groene haag (zie ook de in de bijlage opgenomen (photoshop) beelden van het veld na realisatie.  Het zwarte hekwerk van 1 meter hoog om de velden én de ballenvangers worden in zwart uitgevoerd. De later te plaatsen goals worden voorzien van rubberen matten om eventuele geluidsoverlast voor de buurt te verminderen. 

De complete aanvraag (30 pagina's) en motivering is terug te vinden na de inlog in het besloten gedeelte van onze website, onder Documenten in de map Aanlegvergunningen. 

Mocht de aanlegvergunning worden goedgekeurd, dan is de verwachting dat het veld in de winter van 2016 wordt aangelegd. Waarschijnlijk gelijktijdig met de herstructurering van de Brederodelaan. De ledenvergadering heeft al eerder haar goedkeuring gegeven aan een eventuele aanleg van KG5.

Marten van Vliet
Voorzitter mhc HBS
Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram