header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Algemene ledenvergadering op woensdag 24 juni

Nieuws afbeelding 24-6-2015
De algemene ledenvergadering is op woensdag 24 juni aanstaande in het clubhuis van HBS. Aanvang 20:00 uur.
U bent van harte welkom, d
e deuren openen om 19:45 uur.

In de ledenvergadering van 4 februari 2015 deed het bestuur verslag van het reilen en zeilen van de vereniging in het seizoen 2013-2014.In deze bijeenkomst werd onder meer besproken:

- het verslag van de ALV van 18 juni 2014,
- de benoeming van de kascommissieleden Frank de Smit en Martijn Snijder
- het verslag van de nieuwe kascommissie
- het jaarverslag seizoen 2013-2014 
- definitieve begroting voor seizoen 2014-2015
- het nieuwe huishoudelijk reglement en bestuursreglement
- meerjarenplanning investering velden
- integriteitsbeleid HBS en de invoering van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
 
De nog goed te keuren notulen van de ledenvergadering van 4 februari 2015 zijn nu beschikbaar in het besloten gedeelte van deze website in de map Documenten, de submap Notulen ALV. De presentaties zijn te vinden in de map Presentaties ALV.
 
In de bijlage van dit bericht vindt u de voorlopige agenda van de ALV van woensdag 4 februari

Op de agenda staat onder meer:
 
- voorlopig resultaat seizoen 2014-2015
- voorlopige begroting voor seizoen 2015-2016
- voorstel contributies seizoen 2015-2016
- verplichte automatische incasso contributies
- investeringsvoorstel zaalhockey
- aftreden van bestuurslid tophockey Joost Spackler

Leden kunnen tot uiterlijk zondag 21 juni zelf agenda-onderwerpen inbrengen. 

Deze kunt u mailen naar het secretariaat. De definitieve agenda wordt bij aanvang van de vergadering vastgesteld. Op de vergaderingen zullen handouts van de voorlopige begroting 2015-2016 en het voorlopige resultaat 2014-2015 worden uitgereikt.

Heeft u vragen over de agenda en de notulen, dan kunt u die mailen naar [email protected] 
 
Marten van Vliet
voorzitter
Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram