header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Jeugd ABC11D

Dispensatie aanvragen voor seizoen 2015-2016 voor 1 mei

19-4-2015

HBS hanteert, net als de KNHB, het uitgangspunt dat ‘jeugdleden zoveel mogelijk spelen in hun eigen leeftijdscategorie’. In principe wordt in iedere leeftijdscategorie maximaal 2 jaar gespeeld. Dit betekent dat alleen in speciale omstandigheden dispensatie kan worden aangevraagd en verleend om te spelen in een lagere leeftijdscategorie. 

 

Wanneer wel en geen dispensatie?
Als club dienen wij een verzoek tot dispensatie in bij de KNHB. De bond verleent de dispensatie op basis van een aantal gronden.
• Sociale of medische gronden (medische verklaring vereist);
• Het ontbreken van een elftal in een bepaalde categorie.

 

De dispensatie wordt verleend voor 1 jaar en voor het spelen in een bepaald team.

  

Er wordt géén dispensatie verleend voor spelers:
• Uitkomend in de hoogste klasse in de districtscompetitie
• Uitkomend in de IDC
• Uitkomend in de landelijke klasse

 

Wat te doen om dispensatie aan te vragen?
• Schrijf als ouders een mail naar [email protected] met daarin: naam, geboortedatum, team en reden voor het verzoek, inclusief een concrete onderbouwing.
• Het verzoek wordt binnen 2 weken besproken in de ABC11D-commissie.
• De ouders en de betreffende speler worden per mail op de hoogte gebracht van het al dan niet honoreren van het verzoek.
• Het verzoek wordt namens het Bestuur van HBS bij de KNHB ingediend.
• Voor 1 juli verwachten wij van de KNHB een definitief besluit.

Jeugd

Senioren

Sponsoren

Facebook

Instagram