header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Zaalhockey

Informatie van het district KNHB

11-12-2014

Onderstaand bericht kregen de clubs  gemaild van de KNHB

Afgelopen weekend is de zaalcompetitie van start gegaan en naar aanleiding van dit eerste weekend willen we graag het volgende nog even extra onder de aandacht brengen.

Uit de opmerkingen op het DWF maken wij op dat de zaalleidingen niet allemaal soepel zijn verlopen. Dit heeft tot gevolg gehad dat enkele teams de laatste helft van hun wedstrijd niet of maar gedeeltelijk hebben kunnen spelen. Deze wedstrijden kunnen helaas niet meer ingehaald worden hoe vervelend ook! Ook zijn er clubs geweest die hun zaaldienst helemaal niet hebben uitgevoerd!

Het is jullie niet onbekend dat de zaaluren niet voor het oprapen liggen en dat de wedstrijden scherp ingepland zijn! Wij verzoeken jullie dan ook te zorgen dat de zaalleiding op tijd aanwezig is en dat de wedstrijdtijden worden aangehouden zoals gepland. Dit voorkomt irritatie en teleurstelling bij andere clubs.  We zijn hier met zijn allen verantwoordelijk voor!

Overigens geldt dit ook voor het aanleveren van scheidsrechters.  Elk team neemt zijn/haar eigen scheidsrechter mee.  Het kan niet zo zijn dat een team ineens twee scheidsrechters levert omdat een ander team verzuimt.

Ook willen wij jullie nog wijzen op eventueel onjuiste uitslagen of kaarten die in het DWF staan vermeld. Zodra dit met beide teams (en indien van toepassing scheidsrechters / zaalleiding van een andere club) is afgestemd, ontvangen wij graag van jullie bericht om een en ander aan te passen. Wij zullen de wijzigingen dan administratief doorvoeren. Eenzijdige verzoeken of vermelding op het DWF is niet voldoende en deze nemen wij dan ook niet in behandeling.

Helaas hebben we ook klachten van zalen ontvangen over hockeyen in gangen en overige ruimtes waar het verboden is. Vriendelijk verzoek aan alle teams en begeleiders van teams om hier op toe te zien en degene die het betreft dan ook op aan te spreken.

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram