header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

KNHB: bitje verplicht vanaf volgend seizoen

Nieuws afbeelding 22-9-2014
De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) verplicht met ingang van het seizoen 2015-2016 het dragen van een mondbeschermer tijdens georganiseerde wedstrijden. Deze maatregel geldt voor alle categorieën spelers. De bond heeft dit besluit maandag bekendgemaakt. Bij HBS is dat geen probleem. Al sinds lang is het verplicht een bitje bij HBS te dragen bij alle categoriën.

De KNHB baseert het besluit op het advies van de Taskforce Preventie Tandletsel. De Medische Commissie van de KNHB heeft begin 2014 deze werkgroep opdracht gegeven onderzoek te doen naar preventie van tandletsels en een advies uit te brengen over het invoeren van preventiemaatregelen.

Uit het onderzoek blijkt dat 2,46% van 240.000 hockeyers in Nederland komt neer op ongeveer 5900 gevallen per jaar. Letsel loopt uiteen van een tand door de lip, een gebroken tand, een losse tand, een tand helemaal uit de mond en/of een gebroken kaak.

Uit onderzoek blijkt ook dat ruim 85 % van de 1435 respondenten al een mondbeschermer draagt en bijna 70% vindt dat een bitje bij hockey verplicht zou moeten zijn. ‘Het grote risico op letsel en het gegeven dat 85% al een mondbeschermer draagt, heeft ons doen besluiten de laatste kleine stap te zetten’, zegt bondsdirecteur Erik Gerritsen. ‘Ik verwacht dat net als tien jaar geleden toen we de scheenbeschermer verplichtten, ook de mondbeschermer snel algemeen wordt geaccepteerd.’

Uit de enquête blijkt verder dat degenen die mondbescherming droegen significant minder ernstig letsel hadden dan degenen die letsel hadden zonder mondbeschermers. Het rapport rekent af met de bewering gedaan door buitenstaanders dat door een mondbeschermer juist meer tanden worden beschadigd doordat de druk over meer tanden wordt verspreid. Hiervoor is bij goed passende bitjes nog nooit enig bewijs gevonden.

Het dragen van een individuele door de tandarts/-technicus vervaardigde mondbeschermer heeft de voorkeur. Bij HBS kan je op maandag 6 oktober een dergelijk bitje aanmeten. Zie elders op deze site.
De sporter is evenwel vrij om te kiezen voor een goedkopere prefab-mondbeschermer (boil and bite) uit de sportwinkel. De KNHB adviseert ook bij alle hockeyactiviteiten buiten georganiseerd wedstrijdverband het bitje te dragen

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram