header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Speelverbod voor HBS-leden

Nieuws afbeelding 19-9-2014
Het bestuur van mhc HBS legt de volgende seniorleden een speelverbod op. 

Dit conform het wanbetalingsprotocol van de vereniging vanwege het niet of onvolledig betalen van hun contributie over het seizoen 2013-2014 of eerder.

- Joris Poelgeest (X);
  
Dit geldt ook voor oud-leden die vertrokken zijn naar een andere vereniging, of niet meer spelen, maar nog achterstallig contributie hebben uitstaan. Deze spelers staan hier niet vermeld. De meeste leden met een betalingsachterstand hebben inmiddels aan hun verplichting voldaan. Het spelersverbod is voor hen opgeheven.
 
Mocht alsnog de volledige betaling binnen zijn voor het einde van de maand september op Rabo-rekening nummer NL47 RABO 0118 3416 34 tnv HBS (met vermelding van lidnummer), dan wordt dit speelverbod opgeheven. 

De aanvoerder en/of manager van het team zijn van dit speelverbod op de hoogte gesteld en worden geacht daar uitvoering aan te geven. De bovengenoemde spelers zijn uit het digitale wedstrijdformulier gehaald en kunnen dus niet ingezet worden. De bond straft dan het team zwaar als dit wel gebeurt.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de contributie-administratie ([email protected]).
 
Mocht betaling na 1 oktober achterwege zijn gebleven, dan zal het bestuur overgaan tot het inzetten van een extern incassobureau en wordt met de KNHB in overleg getreden om het betreffende lid te royeren.
 
Het bestuur van mhc HBS 

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram