header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Bestuur gaat spelers HBS speelverbod opleggen

Nieuws afbeelding 17-9-2014
Het bestuur van mhc HBS gaat deze week een aantal  leden een speelverbod opleggen. Dit conform het wanbetalingsprotocol van de vereniging vanwege het niet of onvolledig betalen van hun contributie over het seizoen 2013-2014 of eerder.
  
Mocht u twijfelen of u wel de volledige betaling heeft gedaan op Rabo-rekening nummer NL47 RABO 0118 3416 34 tnv HBS (met vermelding van lidnummer), dan kunt u contact opnemen met de contributie-administratie ([email protected] ).  

Mocht betaling nà 1 oktober achterwege zijn gebleven, dan zal het bestuur overgaan tot het inzetten van een extern incassobureau en wordt met de KNHB in overleg getreden om het betreffende lid te royeren. 

Dit geldt ook voor oud-leden die vertrokken zijn naar een andere vereniging, of  niet meer spelen, maar nog achterstallig contributie hebben uitstaan.
 
Het bestuur van mhc HBS 
Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren

Facebook

Instagram