header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Ledenvergadering op woensdag 18 juni, aanvang 20:30 uur

Nieuws afbeelding 17-6-2014
De algemene ledenvergadering is op woensdag 18 juni aanstaande in het clubhuis van HBS. Aanvang 20:30 uur na de voetbalwedstrijd Nederland - Australiƫ.

In de ledenvergadering van 5 maart 2014 deed het bestuur verslag van het reilen en zeilen van de vereniging in het eerste halfjaar en over de reeds doorgevoerde bezuinigingen. In deze ledenvergadering werd ondermeer beproken:

- verslag van de ALV van 5 juni 2013,
- de doorgevoerde bezuinigingen,
- verslag kascontrolecommissie,
- de eerste halfjaarcijfers van de vereniging,
- het aftreden van de 2e penningmeester Rob Schuurman en de definitieve benoeming van Marten van Vliet als voorzitter
 
De nog goed te keuren notulen van de ledenvergadering van 5 maart 2014 zijn beschikbaar in het besloten gedeelte van deze website.
 
In de bijlage vindt u de voorlopige agenda van de ALV van woensdag 18 juni.  

Op de agenda staat onder meer:
 
- de contributies voor seizoen 2014-2015 
- voorlopige begroting voor seizoen 2014-2015
- prijsverhogingen horeca (Seah)
- het aftreden van bestuurslid breedtehockey junioren Menzo de Muinck Keizer (binnen 1e termijn)
- de benoeming van nieuwe secretaris Alice Binnendijk (1e termijn)
- voorstel aanleg half veld (KG5, zand)

Leden konden tot uiterlijk zondag 15 juni zelf agenda-onderwerpen inbrengen. 
Deze kunt u mailen naar het secretariaat. De definitieve agenda wordt bij aanvang van de vergadering vastgesteld.

Heeft u vragen over de agenda en de notulen, dan kunt u die mailen naar [email protected] 
 
Marten van Vliet
voorzitter/secretaris
Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram