header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Jeugd ABC11D

Dispensatie aanvragen voor seizoen 2013-2014 tot uiterlijk 15 mei

11-4-2014

HBS hanteert, net als de KNHB, het uitgangspunt dat ‘jeugdleden zoveel mogelijk spelen in hun eigen leeftijdscategorie’. Dit betekent dat alleen onder speciale omstandigheden dispensatie kan worden aangevraagd en verleend om te spelen in een lagere leeftijdsklasse. In principe wordt in iedere leeftijdscategorie maximaal 2 jaar gespeeld.


Wanneer wel en geen dispensatie?

Als club dienen wij een verzoek in tot dispensatie van een speler bij de KNHB . De bond verleent de dispensatie op basis van een aantal gronden:

-Medische en/of sociale beweegredenen.

-Het ontbreken van een elftal in een bepaalde categorie.

 

De dispensatie wordt verleend voor 1 jaar en voor het spelen in een bepaald team.

Er wordt géén dispensatie verleend voor spelers:

-Uitkomend in de hoogste klasse in de districtscompetitie

-Uitkomend in de Super B klasse

-Uitkomend in de IDC

-Uitkomend in de landelijke klasse

 

Wat te doen om dispensatie aan te vragen?

-Schrijf als ouders een mail naar [email protected] met daarin: naam, geboortedatum, team en de reden voor een dispensatieverzoek, inclusief een concrete onderbouwing.

-Het verzoek wordt binnen 2 weken besproken in de ABCD-commissie.

-De ouders en het betreffende jeugdlid worden per mail op de hoogte gebracht van het al dan niet honoreren van het verzoek.

-Het verzoek wordt namens het Bestuur van HBS bij de KNHB ingediend.

-Voor 1 juli krijgen wij van de KNHB een definitief besluit.

Jeugd

Senioren

Sponsoren

Facebook

Instagram