header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Leden komen bijeen op woensdag 5 maart 2014

Nieuws afbeelding 5-3-2014

De algemene ledenvergadering is op woensdag 5 maart aanstaande in het clubhuis van HBS. Aanvang 20:00 uur.

In de ledenvergadering van woensdag 5 juni 2013 deed het bestuur verslag van het reilen en zeilen van de vereniging in het seizoen 2012-2013 en de genomen maatregelen om de financiële huishouding van HBS weer op orde te brengen. In deze ledenvergadering werd ondermeer beproken:

- de begroting van 2013-2014
- de invoering van het studentlidmaatschap
- de nieuwe contributietarieven voor veld- en zaalhockey
- het aftreden van voorzitter Dion Achterberg en bestuurlid breedtehockey Jacqueline Breekveldt en het aantreden van Menzo de Muinck Keizer en Hans van Leeuwen als respectievelijk bestuurslid breedtehockey junioren en senioren.

De nog goed te keuren notulen van de ledenvergadering van woensdag 5 juni 2013  zijn beschikbaar in het besloten gedeelte van deze website in de map Documenten, submap Notulen ALV. Daarnaast vindt u daar een concept van het jaarverslag over het seizoen 2012-2013. Deze cijfers en de halfjaarcijfers van seizoen 2013-2014 zullen op de vergadering worden besproken
 
In de bijlage bij dit bericht vindt u de voorlopige agenda van de ALV van woensdag 5 februari.  Op de agenda staat onder meer:

- het jaarverslag van 2012-2013
- verslag van de kascontrolecommissie
het aftreden van Rob Schuurman als penningmeester (2)
- de definitieve benoeming van  Marten van Vliet tot voorzitter (eerste termijn)

Leden konden tot uiterlijk zondag 2 maart zelf agenda-onderwerpen inbrengen.
Deze kunt u mailen naar het secretariaat. De definitieve agenda wordt bij aanvang van de vergadering vastgesteld.

Heeft u vragen over de agenda en de notulen, dan kunt u die mailen naar [email protected]
 
Marten van Vliet
voorzitter

Bijlage

Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram