header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

Nieuw Seah-bestuur aangetreden; Herman Westerhoud adviseur

17-11-2013
Op maandag 11 november heeft de bestuursoverdracht plaatsgevonden van de Stichting Exploitatie Accommodatie H.B.S. Afscheid werd genomen van secretaris Niels Peltenburg en voorzitter/penningmeester Herman Westerhoud. De laatste blijft als adviseur aan de Seah verbonden.
 
De SEAH, opgericht in 1988, heeft tot doel:
 
het geven van gelegenheid tot actieve sportbeoefening en het op zakelijke basis beheren en exploiteren van (register)goederen en/of andere vermogenswaarden, daaronder begrepen kunst- en grasvelden, het clubhuis en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Praktisch gezien houdt de SEAH zich bezig met de exploitatie van het complex: het clubhuis, de velden en de bar.

Het nieuwe bestuur heeft de volgende samenstelling gekregen:
a.         Erik Minderhoud, voorzitter,
b.         Rob Schuurman, penningmeester,
c.         Suzan Barnhoorn, secretaris,
d.         Joris Brüggen, commissaris clubhuis,
e.         Gerl Spijker, commissaris velden,
f.         Bart Immer, commissaris bar.

Het postadres van de Stichting is: Postbus 50, 2060 AB Bloemendaal.
 
Suggesties met betrekking tot de exploitatie van clubhuis en velden zijn zeer welkom en kunnen worden gestuurd aan de voorzitter: [email protected]
 
Erik Minderhoud

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws


Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram