header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto header foto header foto header foto
 
Bestuursmededeling

Ledenvergadering op woensdag 5 juni: benoeming nieuwe bestuursleden

Nieuws afbeelding 5-6-2013
De algemene ledenvergadering is op woensdag 5 juni aanstaande in het clubhuis van HBS. Aanvang 20:00 uur.

In de ledenvergadering 22 november deed het bestuur verslag van het reilen en zeilen van de vereniging in het seizoen 2011-2012 en en het zware weer in de financiële huishouding van HBS. In deze ledenvergadering werd ondermeer beproken:
- de begroting van 2012-2013
- verslag kascontrolecommissie,
- het duolidmaatschap (afgewezen)
- de jaarlijkse indexering van de contributie en
- trad Joris Brüggen terug als bestuurslid en voorzitter sponsorcommissie
 
De nog goed te keuren notulen van de ledenvergadering van donderdag 22 november 2012  zijn beschikbaar in het besloten gedeelte van deze website.
 
In de bijlage vindt u de voorlopige agenda van de ALV van woensdag 5 juni.  Op de agenda staat onder meer:
 
- de contributieverhoging (te vinden in het besloten gedeelte van de site onder presentaties ALV)
- voorlopige begroting 2013-2014
- het aftreden van bestuurslid Jacqueline Breekveldt en voorzitter Dion Achterberg en
- de benoeming van nieuwe bestuurslid breedtehockey junioren Menzo de Muinck Keizer en bestuurslid breedtehockey senioren Hans van Leeuwen en benoeming secretaris Marten van Vliet tot voorzitter

Leden konden tot uiterlijk zondag 2 juni zelf agenda-onderwerpen inbrengen.
Deze kunt u mailen naar het secretariaat. De definitieve agenda wordt bij aanvang van de vergadering vastgesteld.

Heeft u vragen over de agenda en de notulen, dan kunt u die mailen naar [email protected]
 
Marten van Vliet
secretaris
Bijlage

Reacties


Caroline Elbersen

3-6-2013 @ 19:41:01 |Zijn de financiële gegevens ook al zichtbaar voor de leden? Of kunnen de leden die pas op de ALV zelf inzien?

Bregje van Walstijn

3-6-2013 @ 20:28:03 |Het is de week van de avondvierdaagse, weet dus niet of ik aanwezig zal zijn. Geldt vast voor meer leden of ouders van jeugdleden...

Bregje van Walstijn

3-6-2013 @ 20:32:54 |Contributieverhoging? Is er grondig gekeken naar uitgavenpatroon HBS breed, dus ook afd. Topsport? HBS moet het toch niet willen om alles gewoonweg doorschuiven naar de leden.

Jonneke Prinsen

3-6-2013 @ 23:33:19 |Hetzelfde heb ik aan Erwin gevraagd... Zou op de website komen maar zie nog niks staan?!

Gerard van Stijn

5-6-2013 @ 15:01:15 |De presentatie aangaande de contributie staat online en is te openen. De presentatie aangaande de begroting en de financiële verantwoording geeft helaas een foutmelding.

Reageer op het nieuws


Jeugd

Senioren

Sponsoren


Facebook

Instagram